Veiklos sritys

Bibliotekos veiklos sritys (pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių. 2 redakcija (EVRK 2 red.):
91.01 Bibliotekų ir archyvų veikla.
Bibliotekos veiklos rūšys:
58.11 Knygų leidyba;
58.12 Žinynų, katalogų ir adresų sąrašų leidyba;
58.14 Žurnalų ir periodinių leidinių leidyba;
58.19 Kita leidyba;
59.14 Kino filmų rodymas;
63.12 Interneto vartų paslaugų veikla;
63.9 Kita informacinių paslaugų veikla;
63.99 Kita, niekur kitur nepriskirta, informacinių paslaugų veikla;
68.20 Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas;
70.21 Viešųjų ryšių ir komunikacijos veikla;
72.20 Socialinių ir humanitarinių mokslų moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla;
73.20 Rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa;
77.33 Įstaigos mašinų ir įrangos, įskaitant kompiuterius, nuoma ir išperkamoji nuoma;
85.59 Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas;
93.29 Kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla;
94.12 Profesinių narystės organizacijų veikla.