Lietuvos duomenų bazės

NFOLEX. PRAKTIKA su integruota teisės aktų paieška (juridinių dokumentų duomenų bazė). Čia surinkti Lietuvos Respublikos teisinių dokumentų tekstai su visa pakeitimų redakcija, skelbiama aprobuota ir neaprobuota teismų praktika. Jungtis prie Infolex paieškos sistemos galite adresais www.teismupraktika.lt ir/arba www.teisesaktai.lt


Slaptažodžio teirautis skaityklos darbuotojų.

VYTURYS

Net 400 svarbiausių e. knygų mokyklai ir laisvalaikiui, atrinktų pagal amžių, temas, vertybes.

Pageidaujantys naudotis „Vyturio” paslaugomis skaitytojai, turi galimybę skaityti nemokamai, susikūrę paskyrą.

 

MRU EBOOKS ELEKTRONINIŲ KNYGŲ DUOMENŲ BAZĖ

DB rasite daugiau nei 230 e. knygų.

MRU LEIDŽIAMŲ MOKSLO ŽURNALŲ DUOMENŲ BAZĖ

DB rasite 11-oje mokslo žurnalų publikuojamus straipsnius įvairiomis temomis.

LIETUVOS PERIODINĖS SPAUDOS BIBLIOGRAFINĖS STRAIPSNIŲ BAZĖS 1994 - 2002 M. ARCHYVAS

Bazė yra kompaktiniame diske, joje yra per 700 000 bibliografinių įrašų iš Lietuvoje 1994 -2002 metais leistų laikraščių, žurnalų, mokslo darbų, metraščių.

CD galima naudotis tik bibliotekos skaityklose.

NACIONALINĖS BIBLIOGRAFIJOS DUOMENŲ BANKAS

Nuo 2003 m. rengiami bibliografiniai įrašai iš beveik devynių šimtų Lietuvoje leidžiamų periodinių bei tęstinių leidinių, lituanika, straipsniai iš konferencijų medžiagos rinkinių. Pagrindinių Lietuvos dienraščių -„Lietuvos ryto”, „Respublikos”, „Lietuvos aido”, „Lietuvos žinių”, „Verslo žinių” – straipsnių aprašai duomenų bazėje pateikiami numerio išleidimo dieną. Duomenų bazę kuria daugiau kaip 50 Lietuvos bibliotekų.

Duomenų bazė prieinama laisvai.

Laisvai prieinamos teisinės duomenų bazės:

TAR – teisės aktų registras;
LRS – Lietuvos Respublikos Seimo duomenų bazės;
EUR-Lex – Europos Sąjungos teisė.