13 duomenų bazių paketas

Atnaujinta: Trečiadienis, 18 lapkričio 2020 12:27

13 duomenų bazių paketas

ERIC - JAV švietimo departamento Informacijos centro (U.S. Department of Education's Educational Resource Information Center) kuriama referatinė duomenų bazė švietimo klausimais. Duomenų bazę sudaro daugiau kaip 1 300 000 įrašų ir nuorodos į daugiau kaip 317 000 viso teksto dokumentų.

Academic Search Complete - pasaulyje labiausiai vertinama, visapusiška ir daugiadisciplinė duomenų bazė. Ji apima antropologijos, astronomijos, biologijos, chemijos, geografijos, teisės, matematikos, psichologijos, religijos, teologijos, zoologijos ir kitas mokslų sritis. Academic Search Complete pateikia autoritetingus mokslinius leidinius, tarp jų – "Journal of Education", "Journal of Social History", "International Review of Sociology", "British Journal of Psychology", „Science" ir daugelį kitų. Duomenų bazėje informacija indeksuota, joje pateikiami viso teksto straipsniai iš daugiau kaip 11 600 žurnalų ir rodyklės bei santraukos iš daugiau kaip 11 000 žurnalų.

GreenFILE - apima ekologijos temas: globalinį atšilimą, taršą, medžiagų perdirbimą,neigiamą ir teigiamą žmogaus poveikį ekologijai ir kt. Joje sukaupta apie 384 000 įrašų, iš jų – 4 700 visateksčių.

Health Source - Consumer Edition duomenų bazėje siūloma daugiau populiaraus turinio medicinos literatūra. Joje galima ieškoti informacijos farmakologijos, vėžinių susirgimų ir profilaktikos, vaikų priežiūros, mitybos, sporto medicinos ir kitais pagrindiniais sveikatos priežiūros klausimais. Šioje duomenų bazėje yra daugiau kaip 80 visateksčių leidinių, pateikiamos leidyklos People's Medical Society knygų apžvalgos. Taip pat galima naudotis medicinos terminų žodynu Merriam-Webster's Medical Desk Dictionary.

Business Source Complete duomenų bazėje pateikiami ekonomikos, verslo, rinkodaros, vadybos, finansų, buhalterinės apskaitos ir kitomis susijusiomis temomis visateksčiai moksliniai straipsniai ir bibliografinė informacija. Papildomai duomenų bazėjė pateikiamos įvairių pasaulio šalių ekonominės ataskaitos, finansiniai rodikliai, rinkos tyrimų ataskaitos, konferencijų pranešimų medžiagos, SWOT analizės. Taip pat yra knygų, monografijų, knygų apžvalgų. Business Source Complete siūlo išsamią informaciją apie 20 tūkst. daugiausia cituojamų autorių, kurių straipsniai yra šioje duomenų bazėje

Health Source: Nursing/Academic Edition duomenų bazė siūlo 550 visateksčių mokslinių periodinių leidinių įvairiais medicinos bei slaugos klausimais, iš jų daugiau kaip 450 recenzuojamų mokslinių leidinių, taip pat pateikia 850 mokslinių leidinių su referatais. Šioje duomenų bazėje yra "Clinical Nursing Research", "Creative Nursing", "Issues in Comprehensive Pediatric Nursing", "Journal of Advanced Nursing", "Journal of Child & Adolescent Psychiatric Nursing", "Nursing Forum", "Nursing Ethics" ir kiti panašūs leidiniai. Bazėje yra galimybė naudotis farmakologijos žinynu Lexi-PAL Drug Guide. Tai specifinės terminologijos žodynas genetikos, onkologijos, pediatrijos, laboratorinės medicinos ir kitais klausimais.

Library, Information Science & Technology Abstracts duomenų bazėje iš daugiau kaip 560 periodinių leidinių, knygų, mokslinių ataskaitų ir konferencijos darbų nuo 1960 metų pateikiama bibliografija ir referatai bibliotekininkystės, informacijos mokslų ir technologijų klausimais.

MasterFILE Premier duomenų bazė ypač populiari tarp viešųjų bibliotekų; ji orientuota ne tik į akademinį vartotoją, skirta ir platesniam skaitytojų ratui. Čia greta mokslinių žurnalų pateikiama daug populiaraus turinio periodinių leidinių. MasterFILE Premier siūlo 2 000 visateksčių žurnalų, 2 650 žurnalų su referatais. Duomenų bazėje pateikiama informacijos pagrindinių mokslų klausimais, knygų apžvalgos, 84 074 biografijos, 107 135 vaizdų. MasterFILE Premier yra tokie leidiniai kaip „American Libraries“, „Foreign Affairs“, „Library Journal“, „History Today“, „Judaism“, „Newsweek“, „Time“, „American Art“, „PC World“, „People“, „Harper's Bazaar“ ir daugelis kitų žinomų periodinių leidinių. Straipsnių tekstai prieinami nuo 1975 m. Duomenys atnaujinami kasdien.

MEDLINE referatinė duomenų bazė medicinos, slaugos, stomatologijos, veterinarijos ir kitais klausimais. MEDLINE siūlo 4 800 mokslinių biomedicininių periodinių leidinių, kuriuos referuoja ir anotuoja Nacionalinė medicinos biblioteka (National Library of Medicine). Visi leidiniai šioje bazėje recenzuojami. Leidinių archyvas prieinamas nuo 1966 m. Be straipsnių referatų šioje bazėje galima skaityti daugiau nei 600 leidinių visus tekstus, jeigu leidinio straipsnis yra bet kurioje kitoje EBSCO Publishing duomenų bazėje. MEDLINE paieškoje galima naudoti MeSH rubrikyną, jame yra per 40 000 specifinių terminų.

Newspaper Source pateikiama daugiau kaip 375 visateksčių regioninių Jungtinių Valstijų dienraščių, keliasdešimt tarptautinių leidinių. Šioje duomenų bazėje yra tokie leidiniai kaip "The Christian Science Monitor", "The Washington Times", "USA Today", "The Detroit Free Press", "The Times (UK)" ir kiti. Taip pat prieinamos viso teksto televizijos ir radijo naujienų iš CBS News, CNN, CNN International, FOX News, NPR ir kitų stenogramos.

Regional Business News visatekstėje duomenų bazėje pateikiamos Jungtinių Valstijų regioninės verslo spaudos naujienų apžvalgos. Čia pateikiama informacija iš 80 verslo žurnalų ir laikraščių. Duomenų bazė kasdien papildoma keliais šimtais straipsnių.

Teacher Reference Center duomenų bazėje kaupiama informacija tokiomis temomis: suaugusiųjų mokymas, pedagogika, mokomoji žiniasklaida, kalbos menas, raštingumo standartai ir kt. Bazėje sukaupta daugiau nei 280 pavadinimų žurnalų, periodinių leidinių ir knygų.

European Views of the Americas: 1493 to 1750 bibliografinė duomenų bazė. Joje sukaupta daugiau nei 32 000 įrašų, kuriuose pateikiami leidinių, publikuotų Europoje iki 1750 metų ir susijusių su Amerika, bibliografiniai duomenys. Čia galima rasti informacijos apie 1493–1750 m. laikotarpiu Amerikoje gyvenusius čiabuvius, stichines nelaimes, epidemijų protrūkius, vergiją ir kt.