Naujos knygos

 • Gal taip reikėjo

  Zurba, Algimantas. Gal taip reikėjo : nuo siatulingosios Apaščios iki Vilniaus pušynų.... – Vilnius : Gimtasis žodis, 2012. -399 p.

  Naujoji Algimanto Zurbos knyga – atsiminimai, apimantys rašytojo gyvenimo vingius – vaikystę, studijų metus, šeimą, darbą „Švyturyje“, „Moksleivyje“, Rašytojų sąjungoje. Tai drauge ir visos Lietuvos istorinė panorama, aprėpianti platų laikotarpį nuo karo metų iki sausio 13-osios įvykių ir galiausiai – šių dienų. Autorius aprašo daug kurioziškų tarybinių metų nutikimų, atvirai paliečia dabarties skaudulius. Gyvai prisimena bičiulius, kolegas, bendradarbius, pateikia žymių Lietuvos žmonių portretų.

  Skaityti daugiau...

 • Atminties archeologija

  Sruogaitė D. Atminties archeologija : [atsiminimai]. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos  institutas, 2012. - 231 p.: [18] iliustr. lap.

  Ši knyga - tai Balio Sruogos dukters atsiminimai apie vaikystę ir jaunystę Lietuvoje, karo metus, traukimąsi į Vokietiją, gyvenimą DP stovyklose. Autorė prisimena savo tėvą, aprašo ir tragišką prasilenkimą karo verpetuose.

  Skaityti daugiau...

 • Lietuvos teisės įvadas

  Lietuvos teisės įvadas : vadovėlis . – Kaunas : Technologija, 2012. – 464 p.

  Vadovėlyje panaudota pastarąjį dešimtmetį Teisės katedros dėstytojų įvairių KTU fakultetų studentams skaitytų paskaitų medžiaga. Vadovėlis skiriamas ne teisės specialybių II–III kurso studentams ir apima pagrindines teisės teorijos kategorijas, teisės studijų pradmenis, pateikia Lietuvos teisės panoraminę apžvalgą.

  Skaityti daugiau...

 • Biurokratija demokratinėje visuomenėje

  Biurokratija demokratinėje visuomenėje : vadovėlis. – K : Technologija, 2011. – 278 p.

  Vadovėlio autoriai svarbiausiu uždaviniu laikė bandymą atskleisti valdymo mechanizmą, kai demokratinių procesų valdymo plėtra priklauso nuo konsensuso tarp biurokratijos, kuri kuria ir institucionalizuoja vertybes, taisykles, standartus, ir tarp daugumos piliečių, kurie suinteresuoti plėtoti savo galimybes priimant ir įgyvendinant viešus sprendimus.

  Skaityti daugiau...