Jogailaičiai

Duczmal, Malgorzata. Jogailaičiai: biografijų žodynas. – Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2012. – 640 p.: iliustr.

Małgorzata Duczmal knygoje „Jogailaičiai: biografijų žinynas“ pirmąkart taip išsamiai, pasitelkiant gausius įvairiakalbius, daugiausia lenkiškus, istoriografinius šaltinius, pristatomos net 44 Jogailaičių biogramos, išskirtinį dėmesį skiriant mažai tyrinėtoms moteriškosios Jogailaičių šakos atstovėms. Istorijos linija nusidriekia per keturis šimtmečius, pradedant Jogailaičių protėviais ir baigiant Jogailaičių vaikaičiais.

Be iškalbingų istorijos įvykių, spalvingos psichologinės asmenybių analizės, knygoje vaizdingai pristatoma Jogailaičių epocha: įvairialypė ir įvairiatautė Lenkijos Karalystės, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės, kitų šalių, kuriose Jogailaičiai paliko pėdsakus, aplinka, sudėtinga politinė ekonominė situacija, gausus kultūros paveldas.
XV a. pabaigoje – XVI a. pradžioje Jogailaičiai buvo viena galingiausių Europos dinastijų, konkuravo su Habsburgų dinastija, su kuria vedybų keliu artimai giminiavosi.
XVI amžiaus pradžioje du broliai Jogailaičiai valdė keturias Vidurio Rytų Europos šalis: Žygimantas Senasis – Lietuvą ir Lenkiją, Vladislovas – Čekiją ir Vengriją.
Jogailaičių valdomos Lenkija ir Lietuva galutinai atrėmė Vokiečių ordino pavojų, sustabdė totorių ir turkų skverbimąsi, apgynė rytines valstybės sienas nuo vis stiprėjančios Maskvos, dalyvavo perdalijant Livoniją. Jogailaičiai rūpinosi savo tėvonija Lietuva.

Turinys