Snyder. T. Tautų rekonstrukcija

Snyder, Timothy. Tautų rekonstrukcija: Lietuva, Lenkija, Ukraina, Baltarusija. 1569-1999. – Vilnius: Mintis, 2009. – 432 p.: iliustr. , žml.

Amerikiečių istorikas Jeilio universiteto (JAV) istorijos profesorius, Vidurio ir Rytų Europos tyrinėtojas T.Snyderis knygoje tyrinėja moderniųjų Lenkijos, Lietuvos, Ukrainos ir Baltarusijos valstybių susikūrimą. Snyderis pabrėžia, kad, norint suvokti XX a. diktatūrų vykdytas masines civilių gyventojų žudynes, jų pobūdį ir mastą, pirmiausia reikia pripažinti, kad būtent šis regionas atsidūrė brutalių nusikaltimų epicentre.

Kuriamas pasakojimas grindžiamas archyvinių dokumentų bei naujausių lenkų, ukrainiečių, lietuvių istorikų darbų analize.
Vienas didžiausių šios novatoriškos studijos, skirtos moderniųjų lietuvių, lenkų, ukrainiečių ir baltarusių tautų susikūrimui, privalumas yra tas, jog autorius tiria problemas, kurios yra ir bus nuolatinių diskusijų, ginčų objektas tiek lietuviškoje, tiek mūsų kaimynų istoriografinėje tradicijoje. Svarbi autoriaus nagrinėjama problema: kodėl lenkams, lietuviams, baltarusiams ir ukrainiečiams pavyko išvengti tarpetninių konfliktų po Sovietų Sąjungos žlugimo.

„Tauta čia nėra nei tikėjimo, nei pajuokos, bet tik tyrinėjimų objektas“.

Turinys