Ave Maris Stella

Ave Maris Stella

Ave Maris Stella : Trakų Dievo motinos vainikavimo jubiliejui. – [Vilnius] : [Bažnytinio paveldo muziejus]; Trakai : [Trakų Švč. Mergelės Marijos apsilankymo bazilika], 2018. – 177p. : iliustr.

Knygą sudaro dvi dalys. Pirmojoje, pavadintoje „Penki Trakų Dievo Motinos bruožai“, primenama apie Trakų Dievo Motinos vainikavimo iškilmėms pastatytus penkerius vartus, kurie simbolizavo penkias Dievo Motinos vardo „Maria“ raides. Antroji dalis – 1718 m. vykusių Trakų Dievo Motinos iškilmių jėzuitų parengto lotyniškojo aprašymo komentaro vertimas.

Prieš tris šimtmečius, t. y. 1718 m. rugsėjo 4 d. Popiežiaus Klemenso XI atsiųstomis karūnomis buvo vainikuotas stebuklingasis, malonėmis garsėjantis Trakų Dievo Motinos paveikslas. Visus 2017 metus Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikoje ir parapijoje vyko įvairos iniciatyvos, renginiai, skirti paminėti šiai išskirtinei sukakčiai. Reikšmingą  jubiliejų vainikavo pernai išleista knyga „Ave Maris Stella. Trakų Dievo Motinos vainikavimo jubiliejui“, kurią sudarė Vilniaus dailės akademijos Dailėtyros, meno tyrimo ir sklaidos instituto direktorė dr. Tojana Račiūnaitė.

Turinys