Tūkstantmečio Lietuva ir jos žmonės

Tūkstantmečio Lietuva ir jos žmonės

Tūkstantmečio Lietuva ir jos žmonės. – Vilnius : Vilniaus informacijos centras, [2011]. – 245 p. : iliustr.

Tai veikalas, pirmiausia, apie savo kraštą, sudėtingą tūkstantmečio kelią nuėjusį, tautinį ir valstybinį identitetą, sumanius ir kūrybingus Lietuvos žmones, kurie kūrė ir tebekuria Lietuvos metraštį.

Ši knyga – atsiradusi išties unikali galimybė atskleisti Lietuvos kultūros vaidmenį ir įtaką šalies visuomeninės minties raidai, ją vertinant per istorinę prizmę ir asmenybės saviraišką Lietuvos mokslinės kultūrinės raidos kontekste, parodant jos sąlytį su kultūros paveldu ir integracija į pasaulinį kultūros palikimą.
Knyga išleista lietuvių ir anglų kalbomis. Leidinyje pateikiami gausiai iliustruoti pasakojimai apie Lietuvos miškus, miestus, vandenis, kelius, mokslo ir technologijų plėtrą, tautos paveldą.

Turinys