Kad vėjai neišpustytų

Bubnys V. Kad vėjai neišpustytų

Vytautas Bubnys. Kad vėjai neišpustytų. – Vilnius :  Žuvėdra, 2012. – 260 p.: iliustr.

Knygos pagrindinis tikslas – praverti duris į kūrybinę rašytojo laboratoriją, susipažinti su jo dienoraščių ištraukomis, prisiminti jo straipsnius, autobiografinius eskizus, gausius dialogus su skaitytojais, pagaliau įvairių menininkų pokalbius su kūrėju ar žurnalistų sukurtus prozininko portretus.

Sudarytojas norėjo suteikti galimybę skaitytojams žvilgterėti į asmeninį kūrėjo albumą, kurio nuotraukos atspindi ir svarbius gyvenimo momentus, ir gražias kūrybinės veiklos akimirkas, tad spausdinama daug nuotraukų, kurios iliustruoja Vytauto Bubnio gyvenimo bei kūrybos kelią.

Turinys