KGB slaptieji archyvai

KGB slaptieji archyvai, 1954 - 1991 m.


KGB slaptieji archyvai, 1954 – 1991 m.  – Vilnius, 2011. – 564 p.: iliustr.

Jau praėjo  daugiau kaip dvidešimt metų, kai KGB veikla Lietuvoje nutraukta, bet ši tema vis dar aktuali ir kelia daug emocijų. Nors visuomenė daug žino ar mano, kad daug žino apie KGB veiklą, tačiau lietuvių istoriografijoje tik fragmentiškai pateikiama informacija apie šios specialiosios tarnybos veiklą.

Šiame rinkinyje pateikti į lietuvių kalbą išversti dokumentai, sudarytojų manymu, geriausiai atspindi svarbiausius KGB veiklos bruožus, funkcijas, struktūrą, kadrų politiką, metodus, darbą su slaptais padėjėjais ir jų reikšmę KGB veiklai. Dokumentai pagal temas suskirstyti į 12 skyrių. Kiekvieno skyriaus pradžioje pateikta atitinkamos temos apžvalga.

Rinkinys turėtų sudominti istorikus, istorijos mokytojus, studentus – visus, kurie domisi KGB veikla, jo vykdytu sovietų režimui nepalankių asmenų persekiojimu.

Turinys