Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmai Vilniaus žemutinėje pilyje

Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmai Vilniaus žemutinėje pilyje

Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmai Vilniaus žemutinėje pilyje: albumas, I tomas. – Vilnius, 2010. – 470 p.: iliustr.

Albume pristatoma Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų Vilniaus Žemutinėje pilyje istorija, šios svarbiausios Lietuvos valdovų reprezentacinės rezidencijos atkūrimas, itin vertingi, gausūs ir įvairūs radiniai bei suformuota interjero vertybių kolekcija.

 Knygai pratarmę parašė kadenciją baigęs Lietuvos Respublikos Prezidentas Algirdas Brazauskas – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų atkūrimo ir paskirties komisijos pirmininkas. Knygoje pateikiamos Valdovų rūmų numatytų ekspozicijų schemos, svarbiausių istorinių datų suvestinė. Chronologiškai skelbiami archeologiniai radiniai ir interjero vertybės albume suskirstyti į dvi dalis. Pirmojoje pristatomi vertingiausi archeologiniai radiniai, antrojoje – įspūdingiausios interjero ekspozicijai įsigytos bei dovanų gautos vertybės. Tekstai skelbiami lietuvių ir anglų kalbomis.

Turinys