Fryderyk Chopin. Gyvenimas ir kūryba

Fryderyk Chopin

Grudzinski, Antoni. Fryderyk Chopin. Gyvenimas ir kūryba. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų  leidybos centras, 2011. – 288 p., iliustr.

Iš daugybės Lenkijoje ir visame pasaulyje išleistų publikacijų, studijų, monografijų, taip pat esė ir biografijų apie Chopiną, ši knyga išsiskiria visų pirma naujumu - ji išleista 2008 metais. Jos autorius, žymus lenkų muzikologas, Chopino kūrybos tyrinėtojas ir garsintojas.

Knygą sudaro dvi pagrindinės dalys. Pirmoji sutelkta į Chopino gyvenimą, į jo kaip menininko - genialaus kompozitoriaus ir pianisto - bruožus, estetines pažiūras, į jo muzikos vertinimą ir vietą 19 amžiaus Europoje.
Svarbiausia yra antroji knygos dalis. Tai byloja ir gerokai didesnė jos apimtis. Joje autorius glaustai, lakoniškai, suprantamai, tačiau ir išsamiai, nuosekliai, laikydamasis pagarbios tvarkos, apžvelgia Chopino kūrybą. Ši Chopino "enciklopedija" (nepaisant kabučių, darbas išties turi ir visų mokslo veikalo atributų) apima visą lenkų kompozitoriaus muzikinį palikimą - nuo koncertų fortepijonui iki smulkių kūrinių ir dainų. Šią dalį autorius suskirstė pagal muzikines formas.
Knygoje skelbiama gausi dokumentinė medžiaga, laiškų ištraukos.

Turinys