Czeslawo Miloszo Vilnius

Czeslawo Miloszo Vilnius

Czeslawo Miloszo Vilnius : tekstai ir fotografijos. – Vilnius, 2012. – 194 p.: iliustr.

Originalus tekstų ir fotografijų rinkinys savitai pristato iš Lietuvos kilusio Nobelio literatūros premijos laureato Czeslawo Miloszo (1911-2004) Vilnių.
Greta pirmąkart lietuvių skaitytojui pateikiamo “Vilniaus gatvių žodyno” ir garsiojo “Dialogo apie Vilnių” – Czeslawo Miloszo ir Tomo Venclovos susirašinėjimo - šiame leidinyje publikuojamos Jerzy Hoppeno, Boleslawos ir Edmundo Zdanowskių, Jano ir Januszo Bulhakų, Algimanto Kunčiaus fotografijos (105 iliustracijos).

Prieš dešimtmetį pats Miloszas palaimino šį sumanymą išleisti knygą su tekstais ir anų metų fotografijomis - apie jo jaunystės miestą, į kurį mintimis vis sugrįždavo, poezija ir proza išreikšdamas begalinę trauką savo dvasiniam lopšiui.

Niekad tavęs, mieste, negalėjau palikti,
Ilgos buvo mylios, tačiau stūmė mane atgal it šachmatų figūrą.
Bėgau žeme, kuri sukosi vis greičiau,
Bet visados atsidurdavau ten: su knygom drobinėj terbelėj,
Įbedęs akis į bronzines kalvas už Šv. Jokūbo bokštų.
Czeslaw Milosz
Berklis, 1963

Turinys