Informacija bibliotekos skaitytojams:

Trečiadienis, 12 gruodžio 2012 06:00 Bibliotekos ženklas

Nuo 2013 m. sausio 1 d. keičiama dokumentų grąžinimo tvarka.

Negrąžinus dokumentų nustatytu laiku, vartotojas privalo sumokėti bibliotekos direktoriaus įsakymu nustatytus delspinigius:

  • delspinigių dydis - 5 centai už vieną dokumentą per kalendorinę dieną;
  • delspinigiai už laiku negrąžintus Bibliotekos dokumentus pradedami skaičiuoti kitą dieną, pasibaigus panaudos terminui;
  • vartotojas, grąžinęs dokumentus, bet nesumokėjęs delspinigių, negali skolintis kitų dokumentų į namus tol, kol neatsiskaitys su Biblioteka;
  • žalos neatlyginus ar nesumokėjus priskaičiuotų delspinigių, jie išieškomi teisės aktų nustatyta tvarka.