Garbės nario vardas – bibliotekos direktorei

Atnaujinta: Penktadienis, 28 balandžio 2023 14:32

Nacionalinės bibliotekų savaitės metu vykusiame Lietuvos bibliotekininkų draugijos suvažiavime Bibliotekininkų draugijos garbės nario vardas buvo suteiktas Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorei Rūtai Bagdonienei.

Šis vardas suteikiamas Bibliotekininkų draugijos nariams už bibliotekininkystės tobulinimą ir propagavimą. Garbės nariais jau yra paskelbti Emilija Banionytė (Vilniaus apskr. A. Mickevičiaus viešoji biblioteka), Petras Zurlys (Vilniaus apskr. A. Mickevičiaus viešoji biblioteka) ir Rima Gražienė (Vilniaus m. savivaldybės centrinė biblioteka).

R.Bagdonienė į LBD tarybą buvo renkama net tris kadencijas 2014-2016, 2016 – 2020, 2020 – 2023 metais. Ji yra ir Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos (2021-2024 m.) tarybos, G. Petkevičaitės – Bitės fondo, Panevėžio teritorinės bibliotekų tarybos, LBD Panevėžio r. bibliotekininkų draugijos narė. Atstovauja bibliotekas Lietuvos nacionalinėje skaitmeninėje koalicijoje, aktyviai reiškiasi rengiant įvarius bibliotekinius dokumentus, siūlo iniciatyvas, dalyvauja įvairiose vertinimo komisijose. 2017-2020 m. dirbo Lietuvos bibliotekų taryboje. Dirbdama LBD teikė siūlymus LBD rengiamiems dokumentams, LBD įstatams, LBD etikos kodeksui ir kt.
Šią nominaciją paskelbė 2020-2023 m. metų draugijos pirmininkė Jolita Steponaitienė. Suvažiavime buvo surengti naujos tarybos, pirmininko rinkimai, pristatytos veiklų ataskaitos. Paminėta, kad ataskaitiniais metais buvo tęsiamos Nacionalinės bibliotekų savaitės veiklos, Bibliotekų knygų Kalėdų akcijos, bibliotekininkų žygiai, suaktyvėjo jaunųjų bibliotekininkų skyriaus veiklos ir kita. Naująja LBD pirmininke išrinkta Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės viešosios bibliotekos direktorė dr. Laura Juchnevič, išrinkta ir 15 narių LBD Taryba.