1,2% parama bibliotekai

Atnaujinta: Trečiadienis, 22 kovo 2023 14:45

Iki 2023 m. gegužės 2 d. galite skirti Panevėžio rajono savivaldybės viešajai bibliotekai (kodas 190402747) 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio. Dėkojame visiems, kurie savo sumokėtą pajamų mokestį už ankstesnius metus, paskyrė bibliotekai. Remdami bibliotekas Jūs paremiate žinias ir kultūrą.

Iki 2023 m. gegužės 2 d. per VMI Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS) galite pateikti paramai pervesti prašymo formą (FR0512):

  • Paramos gavėjo pavadinimas: Panevėžio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, adresas: Beržų g. 50, 36145 Panevėžys
  • Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas): 190402747
  • Mokesčio dalies dydis (procentais): 1,2
  • Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio: 2022*

*Pastaba: nusprendus pajamų mokesčio dalį skirti paramos gavėjui ilgiau kaip vienerius metus, pildant laukelį „Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio“ turi būti įrašomi laikotarpio pabaigos metai, t. y. paskutinis mokestinis laikotarpis, kurio pajamų mokesčio dalį prašoma pervesti. Šiame laukelyje įrašomas laikotarpis neturi būti ilgesnis kaip 5 metai, pradedant skaičiuoti nuo prašymo antraštėje nurodytų metų, t. y. iki 2026 m.

Jeigu turite klausimų, kreipkitės telefonu (8 45) 58 70 46.