Skelbiama atranka vyresniojo specialisto apskaitai pareigoms eiti

Atnaujinta: Antradienis, 21 birželio 2022 05:33

Panevėžio rajono savivaldybės viešoji biblioteka skelbia atranką vyresniojo specialisto apskaitai pareigoms eiti.

Darbo funkcijos atlikimo vieta: Panevėžio r. savivaldybės viešoji biblioteka, Beržų g. 50, Panevėžys.

Darbo sutarties rūšis: neterminuota.

Darbo funkcija, pareigybė: vyresniojo specialisto apskaitai pareigybė priskiriama A2 lygiui, atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti.

Darbo krūvis: 1 etatas pareigose.

Nustatoma darbo laiko norma (valandos per savaitę): 40 val. per savaitę.

Darbo užmokestis: atlyginimo dydis skaičiuojamas taikant pareiginės algos pastoviosios dalies 5,8  –11, 6 koeficientą.

priklauso nuo išsilavinimo, darbo stažo ir įgytos patirties.

Reikalavimai pretendentui:

– aukštasis išsilavinimas, buhalterio ar finansininko profesinė  kvalifikacija.

– turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį apskaitos srityje ir darbo su buhalterinės apskaitos programomis viešajame sektoriuje patirtį;

– išmanyti Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, kitus teisės aktus, susijusius su buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės organizavimu, biudžeto planavimu, turto naudojimu, darbo užmokesčio apskaičiavimu, ka­sos dar­bo or­ga­ni­za­vi­mo ir ka­sos ope­ra­ci­jų at­li­ki­mo tai­syk­les, taip pat dokumentų rengimo taisykles ir teisės aktų rengimo rekomendacijas, kiek tai susiję nustatytų funkcijų atlikimu, gebėti juos taikyti praktiškai; būti susipažinęs su Bibliotekos nuostatais, kitais bibliotekų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, Bibliotekos vidaus tvarkos taisyklėmis;

– veiksmingai taikyti informacines technologijas darbo procese.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1.     Sutikimą asmens duomenis naudoti atrankos tikslais.

2.     Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.

3.     Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

4.     Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.

5.     Buhalterinio darbo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.

6.     Gyvenimo aprašymą.

7.     Motyvacinį laišką.

8.     Atrankai pretendentas gali pateikti per trejus metus įgytų kompetencijų pagrindžiančių dokumentų kopijas bei buvusių darboviečių darbdavių rekomendacijas.

Pretendentų atrankos būdas: pokalbis

Pretendentų dokumentai priimami iki 2022 m. liepos 1 d. įskaitytinai.

Dokumentai pateikiami bibliotekos raštinėje adresu Beržų g. 50, Panevėžys, registruotu laišku arba siunčiami elektroniniu paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

Reikalavimus atitinkančius pretendentus informuosime ir telefonu pakviesime į pokalbį.

Dokumentų originalai pateikiami pokalbio dieną, sutikrinami su kopijomis ir grąžinami pretendentui.

Telefonas pasiteirauti: (8 45) 58 70 50.