Šauklių kaimo istorija užrašyta tarmiška šnekta

Atnaujinta: Penktadienis, 21 sausio 2022 06:22 Emilija Valentinavičienė

Panevėžio rajono literatų klubo „Polėkis“ narė Emilija Valentinavičienė parašė ir išleido knygą „Tekėje saulala Šaukliuos“, kurią Šiaulių universiteto prof. Dr. Genovaitė Kačiuškienė pristato kaip „svarbią lituanistiniams tyrinėjimams ne tik dėl vaizdingos kalbos, bet ir dėl kalbinių ypatybių, ypač užfiksuoto garsų įvairavimo, rodančio, kokia linkme rutuliojasi ši nepaprastai sudėtinga ir įdomi tarmė. Tikras lobis lituanistikai ir gausiai knygoje vartojami šiandien gyvuojantys ar jau išnykę Panevėžio krašto kaimų, miškų, laukų ir kt. pavadinimai, gražiai parodantys jų kilmę.“

Knygos autorė rašo, kad ši knyga – tai Šauklių kaimo istorija. Emilija ilgai laukė, gal kas parašys apie Šauklius – kuklų, bet unikalų Lietuvos kampelį, kur, kaip ir visoje Sprirakių parapijoje, gražiai gyveno darbštūs, dori ir tvarkingi žmonės. Deja, po 1980 m. ne tik Šauklių kaimo, bet ir aplinkinių kaimų kiemai ištuštėjo ir gyvi jie tik jos ir dar gyvų, bet po svietą išsibarščiusių, amžininkų atmintyje.
„Daug ką šioje knygoje prisimenu. Joje rašau savo gimtąja tarme. Taip šnekėjom namuose, taip ir kaimynai. Atrodė, jie lyg dainuoja. Papasakoju, kas kaip gyveno, dirbo, vienas su kitu bendravo. Noriu, kad mano krašto tarmė nedingtų be pėdsako kaip tie išnykę kaimai“ – E. Valentinavičienė rašo knygos pradžioje.
Knygos „Tekėje saulala Šaukliuos“ redaktorė ir leidėja Lionė Lapinskienė kviečia skaityti tarmiška šnekta parašytą gimtinės istoriją.
Knygoje yra asmenvardžių, vietovardžių rodyklės ir žodynėlis, kuriame surasite nežinomų žodžių paaiškinimą.

 

Parengė Vidmanta Trečiokienė