Naujausias bibliotekos leidinys

Atnaujinta: Pirmadienis, 25 spalio 2021 13:26 Panevėžio rajono viešosios bibliotekos naujausias leidinys - istoriko Petro Juknevičiaus parengtas „Panevėžio  seniūnijos gyvenamosios vietos: istorinis-administracinis žinynas“

Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos naujausias leidinys - istoriko Petro Juknevičiaus parengtas „Panevėžio seniūnijos gyvenamosios vietos: istorinis-administracinis žinynas“, kuriame aprašomos Panevėžio seniūnijoje esančios 55 gyvenamosios vietovės: 50 kaimų, 5 viensėdžiai. Leidinyje pateikiami gyvenamųjų vietų istoriniai ir administraciniai duomenys. Yra šaltinių ir literatūros sąrašai, schema, reziumė anglų, latvių, lenkų, prancūzų, rusų ir vokiečių kalbomis.


Sudarant žinyną buvo peržiūrėti prieinami XIX ir XX šimtmečių carinės Rusijos gyvenamųjų vietų sąrašai, Lenkijoje leistas daugiatomis geografinis žinynas, XX a. tarpukario Lietuvos gyvenamųjų vietų sąrašas ir po Antrojo pasaulinio karo Lietuvos TSR 1959, 1974 ir 1976 metų gyvenamųjų vietų žinynai.
Atskirų kaimų duomenų ieškota ir kituose istoriniuose dokumentuose: Livonijos ordino kronikose, 1556 m. Upytės valsčiaus valakų reformos aktuose, 1812 m. Kauno gubernijos parapijų atlase, D. Afanasjevo statistiniame leidinyje. Taip pat panaudoti archeologinės literatūros, publikacijų duomenys. Daug konsultuotasi su Panevėžio rajono savivaldybės, seniūnijos specialistais, kraštotyrininkais.
Kaimai pateikiami vadovaujantis Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugpjūčio 28 d. nutarimu Nr. T–159 ir tarybos 2011 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T–30 „Dėl kai kurių Panevėžio rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių pavadinimų keitimo, panaikinimo, teritorijų ribų nustatymo“.
Tai aštuntas tokio pobūdžio bibliotekos leidinys.
Parengė Vidmanta Trečiokienė