Gimtajai kalbai visas gyvenimas

Atnaujinta: Pirmadienis, 10 gegužės 2021 06:40 Kalbininko Juozo Balčikonio atminimo kambario eksponatai

Panevėžio rajono viešosios bibliotekos Ėriškių bibliotekoje kalbininkui Juozui Balčikoniui įrengtas atminimo kambarys. Ekspozicijoje - istorinė medžiaga apie žymaus kraštiečio gyvenimą, asmeniniai daiktai, knygos.

Virtualus Juozo Balčikonio atminimo kambario pristatymas.

Juozas Balčikonis gimė 1885 m. kovo 25 d. Ėriškiuose, valstiečių šeimoje, kurioje jis buvo vyriausias vaikas. Nuo mažens Juozukas stropiai mokėsi. Pirmąsias skaitymo pamokas jis gavo iš sodžiaus daraktorės Vincentos Kranauskaitės. Mokslus tęsė Ramygalos pradinėje mokykloje, Panevėžio realinėje gimnazijoje. Peterburgo universitete įgijo filologo specialybę. Visą gyvenimą paskyrė gimtosios kalbos puoselėjimui.
1937 m. Juozo Balčikonio rūpesčiu Ėriškiuose pastatytas pradžios mokyklos pastatas. Tais pačiais metais mokykla pavadinta jo vardu. Atvažiuodamas pas gimines į Ėriškius, profesorius atveždavo dovanų mokyklai: savo verstų pasakų, knygų, žemėlapių, žodyną. Šios dovanos buvo saugomos mokyklos muziejuje, o uždarius mokyklą, ekspozicija 2018 metais perkelta į Ėriškių biblioteką ir įrengtas J. Balčikonio atminimo kambarys. Lankytojų dėmesiui - jo vaikystę Ėriškiuose menantys gimtojo kaimo žmonių buities rakandai, profesoriaus iniciatyva pastatytos, globotos ir ilgai jo vardą garbingai nešiojusios mokyklos istorijos dokumentai.
1989 m. Lietuvių kalbos draugijos Panevėžio skyriaus iniciatyva kalbininko gimtinėje jo atminimui pastatytas stogastulpis (aut. Br. Draskinis).
Mirė profesorius Juozas Balčikonis 1969 nu vasario 5 d, eidamas 84-uosius metus. Jo paties noru palaidotas gimtųjų Ėriškių kapinėse, kur ilsisi ir jo tėvai. Jo kapą puošia V. Vildžiūno sukurtas paminklas. 1993 m. J. Balčikonio kapas Ėriškiuose įtrauktas į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą.

Parengė Vidmanta Trečiokienė