Metodinė diena, skirta krašto paveldo tiriamajai veiklai

Antradienis, 23 birželio 2020 11:41

Baigiantis birželiui, rajono viešosios bibliotekoje metodikos diena buvo skirta krašto pažinimo tiriamajai išvykai. Darbuotojai vyko į bibliotekos Puziniškio muziejų (G.Petkevičaitės-Bitės gimtinę) bei šalia jo esančius istorinius objektus.

Muziejininkė I.Lesvinčiūnienė apžvelgė muziejuje vykdomas edukacines programas, pateikė lankytojų statistinius duomenis. Buvo aptartos muziejaus pasiekiamumo ir patrauklumo lankytojams gerinimo sąlygos. Iškelta idėja į maršrutą įtraukti Puziniškio apylinkių istorines vietas. Tuo tikslu buvo aplankyti šalia esantys Naurašilių ir Aukštakiškio vietovių objektai: Lelijų kalnelis, turintis kelias legendas,  1863 m. ir  spaudos draudimo laikotarpį menantys ženklai,  mitologiniai akmenys.   Šie objektai jau numatyti pristatyti visuomenei. Biblioteka, remdamasi istoriniais šaltiniais, paruoš  informacinę medžiagą. Šių vietovių sutvarkymui jau iniciatyvą parodė Smilgių seniūnija ir vietos gyventojai.
Metodinės išvykos metu darbuotojai ne tik nagrinėjo krašto paveldo fiksavimo bei pristatymo klausimus, bet ir tobulino bendruosius įgūdžius – atliko komandos formavimo užduotis, įgijo kūrybinio bendradarbiavimo patirčių.
A. Nedveckienė