Nuo gegužės 25 d. Biblioteka (Beržų g. 50) dar plačiau atveria duris lankytojams

Ketvirtadienis, 14 gegužės 2020 14:52

Knygos ir leidiniai išduodami iš bibliotekos Abonemento, Vaikų literatūros, Kraštotyros ir informacinių leidinių atvirųjų fondų. Tik dėvintys apsaugines kaukes ir pirštines lankytojai gali rinktis knygas išvardintuose atviruose fonduose.

Atnaujinamos naudojimosi kompiuterine įranga, skenavimo, kopijavimo paslaugos.

Apsilankymo metu užtikrinamas ne mažesnis nei 2 m atstumas tarp bibliotekos lankytojų ir ne mažesnis kaip 5 kv. m plotas, tenkantis vienam lankytojui.

Knygas, prašome grąžinti, pasinaudojant Knygų grąžinimo dėže (prie įėjimo). Grąžintos knygos karantinuojamos 24 val.

Prašome bendradarbiauti, vykdyti bibliotekos darbuotojų prašymus, dėvėti apsaugines kaukes ir pirštines, naudotis prie įėjimo esančiu dezinfekciniu rankų skysčiu ir vienkartinėmis pirštinėmis.


Aplinkos valymas ir dezinfekcija bibliotekoje atliekama vadovaujantis Rekomendacijomis dezinfekcijai sveikatos priežiūros įstaigose ir ne sveikatos priežiūros patalpose (kai galimas užteršimas SARS-COV-2 virusu).