Lietuvos Steigiamojo Seimo šimtmetį pasitinkant - dovanos bibliotekoms

Atnaujinta: Trečiadienis, 18 lapkričio 2020 12:30

Lietuvai pasitinkant Lietuvos Steigiamojo Seimo šimtmetį, rajono bibliotekos sulaukė dovanų.


LR Seimo narė Guoda Burokienė dovanojo Panevėžio rajono savivaldybės bibliotekoms knygas bei plakatus skirtus Steigiamojo Seimo šimtmečio jubiliejui.
2018 m. gegužės 15 d. Lietuvos Respublikos Seimas atsižvelgdamas į tai, kad 2020 metais sukanka 100 metų, kai 1920 m. balandžio 14-15 d. visuotiniuose tiesioginiuose rinkimuose slaptu balsavimu pagal proporcinę sistemą buvo išrinktas Lietuvos Respublikos Steigiamasis Seimas – pirmasis moderniųjų laikų Lietuvos parlamentas; pabrėždamas, kad 1920 m. gegužės 15 d. susirinkęs Steigiamasis Seimas proklamavo Lietuvos valstybės nepriklausomybę ir visų Lietuvos piliečių vardu aprobavo ir įtvirtino 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Aktą, paskelbdamas Lietuvą demokratine respublika; vertindamas Steigiamojo Seimo atliktą teisėkūros darbą – pirmosios nuolatinės Lietuvos Valstybės Konstitucijos ir kitų teisės aktų priėmimą, užbaigusį Lietuvos valstybės atkūrimo procesą; pažymėdamas Steigiamojo Seimo svarbą įtvirtinant Lietuvos Respubliką tarptautinėje arenoje; pabrėždamas, kad Steigiamasis Seimas išlieka demokratinio parlamento pavyzdžiu, 2020 metus paskelbė Lietuvos Steigiamojo Seimo šimtmečio metais.
Parengė E.Grucienė