Projekto dalyviai keliavo Vaižganto takais

 J. Zikaro sukurtas Vaižganto  bareljefas

Rajono viešosios bibliotekos vykdomo projekto „Kultūriniai susitikimai: Vaižganto link“, viena iš projekto veiklų – komunikaciniai ryšiai su Vaižganto memorialinėmis vietomis, atminimo įamžinimo ženklais.

Taip siekiama ne tik praplėsti žinias susipažįstant su rašytojo kultūriniu palikimu, bet ir ieškoti naujų šio kūrėjo visuomenei pristatymo formų. Buvo vykstama į Kauną, kuriame Vaižgantas praleido brandžiausią savo laikotarpį, dalyvaudamas to meto visuomeniniame, kultūriniame gyvenime, kunigaudamas, rašydamas, recenzuodamas, tyrinėdamas, teikdamas visokeriopą pagalbą. Aplankytas Vaižganto memorialinis muziejus-butas, kuriame teko pajusti autentišką to laikmečio dvasią, susipažinti su Vaižganto asmeniniais daiktais, dokumentine medžiaga, dalyvauti viktorinoje. Pabuvota ir skulptoriaus J.Zikaro muziejuje, kuriame buvo  nepaprastai įdomiai pateikta ne tik  jo šeimos istorija, bet ir jo tautinis sąmoningumas, moralinės vertybės, kultūriniai ryšiai su įvairiais to meto veikėjais -J.Tumu-Vaižgantu, B.Buču ir kt., susipažinta su kūriniais.
Projekto dalyviai kelionę Vaižganto takais tęsė su jo gimtinės - Svėdasų krašto pažintimi. Aplankyti atminimo ženklai – B.Bučo 1937 m. sukurtas ir naujai atrestauruotas paminklas Svėdasuose, bažnyčia, kurioje jis buvo krikštytas, netoli esantis Vaižganto tiltas, kuriam pirmąjį bareljefą buvo sukūręs J.Zikaras.
Savo gimtąjį kraštą, kurio niekad nepamiršo, Vaižgantas vadino „savo svajone, savo poetiškumo šaltiniu“. Grožėdamasis gimtinės gamtovaizdžiu, žmonių būdu, visa tai perteikė kūryboje.
Projekto dalyviai  Vaižganto „pašvenčiais“ vadinto  Anykščių krašto savitumą patyrė dalyvaudami edukacinėje krašto tradicijų  pažinimo programoje.
Užmegzti ryšiai su Vaižganto atminimą saugančiais muziejais bei asmenimis bus plėtojami ir ateityje, papildant Juozo Tumo -Vaižganto ir knygnešių muziejaus veiklas.


Parengė A.Nedveckienė