Laikraščiui „Tėvynė“ - 50

Atnaujinta: Trečiadienis, 18 lapkričio 2020 12:27 Panevėžio rajono bibliotekoje laikraščio „Tėvynė“ 50 metų sukakties paminėjimas

Panevėžio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko laikraščio „Tėvynė“ 50 metų  sukakties šventė. Joje dalyvavo redaktorius Visvaldas Tebeliškis, koordinatorė Audronė Trapikaitė, korespondentės Birutė Kronienė, Ingrida Paškauskaitė. Į šventę atvyko ir buvę „Tėvynės“ darbuotojai.

Povilas Kancė šiltai prisiminė darbo metus laikraštyje,  fotografas Leonas Grubinskas savo nuotraukomis garsinęs  „Tėvynę“ ir už Lietuvos ribų, šventės metu dėkojo buvusiam redaktoriui P.Kancei, kad pakvietė dirbti į laikraštį. Živilė Rancovienė sakė, kad rašyti pradėjo dar vaikystėje, o maloniausias laikas – darbas „Tėvynėje“. Negalėjęs atvykti buvęs redaktorius Leonas Grubinskas , skambindamas iš Vilniaus, prašė V.Tebeliškį perduoti „Tėvynės“ skaitytojams ir leidėjams kuo nuoširdžiausius sveikinimus laikraščio sukakties proga ir linkėjo „Tėvynei“ laimingai sulaukti šimtojo jubiliejaus.

„Tėvynė“ rašydama apie rajono žmones, jų darbus - bene vienintelis laikraštis, kurį gali skaityti nesinervinant, su didžiuliu malonumu perskaitai visą laikraštį, tai atgaiva sielai“, - sakė Panevėžio rajono vicemeras Antanas Pocius sveikindamas „Tėvynę“ 50-mečio proga. Bibliotekos direktorė Rūta Bagdonienė įteikė padėką „Tėvynei“ už rajono bendruomenės telkimą kultūrinei veiklai, Algimantui Kaminskui už bibliotekai dovanotas knygas. Bendruomenių atstovai laikraščio jubiliejaus proga sveikino „Tėvynės“  redakciją linkėjo, kad augtų laikraščio tiražas, skaitytojų dėmesys, rajono žmonės iš naujo atrastų šį laikraštį. Panevėžio rajono bendruomenių sąjungos pirmininkas Kazimieras Binkis su „Tėvyne“ kartu pradėjo darbo metus, rajono spaudą prisimena nuo pradžių.
Renginyje dalyvavo ir visuomeniniai korespondentai rašantys apie savo miestelius,  kaimus, jų žmones, šventes ir kasdienybę. Šie žmonės   daug metų susiję su „Tėvyne“: Vytautas Kriaučiūnas, Monika Peleckienė, Juozas Klioris, Ona Striškienė, Eduardas Vaičius, Daiva Baronienė kvietė palaikyti laikraštį prenumeruojant, prisiminti kaip gerai turėti savo laikraštį.
Sunku šiandien išvardinti visus tuos žmones, kurie  atidavė dalį savęs „Tėvynei“.  Bet  jų pavardės po straipsniais, nuotraukos,  jų mintys -   50 metų laikraščio „Tėvynė“  komplektuose, kuriuos išsaugojo Panevėžio rajono biblioteka.