Projekto veiklos tęsiasi: tradicinis renginys Puziniškio muziejuje

Į rajono viešosios bibliotekos vykdomo projekto „Tautiniai vakarojimai: tradicija ir dabartis“ veiklas įsiliejo tradicinis renginys, pakvietęs vakaroti Puziniškio dvarelyje.

Renginiu siekiama suburti bendruomenes krašto pažinimui, kviečiant visus įsijungti į teatralizuotą istorinę pažintį su G.Petkevičaitės-Bitės laikmečiu, kūryba, aplinka.
Kasmet stengiamasi atskleisti šios plačios ir įvairiapusės asmenybės veiklos aspektus. Šių metų tema „Sodžiaus gyvenimo atspindžiai dvarelio kieme“ buvo susijusi G.Petkevičaitės –Bitės liaudies švietimu, tradicijų puoselėjimu, atjauta, pagalba. Puziniškio dvarelis buvo sodiečių mokymosi, patarimų, šviesos vieta.
Istorinę dvarelio atmintį kūrė renginio dalyviai kartu su atlikėjais. Sodžiaus gyvenimo istorijas papasakojo Kauno Kazio Binkio teatro aktoriai, suvaidinę senovinę V.Bičiūno pjesę "Ponia Barbė".
Dvarelyje įsikūręs „Sodiečio kiemas“ kvietė visus į svečius – čia teko prisiminti senąsias tradicijas, padėti dirbti senoviškus ūkiškus darbus. Visi buvo pavaišinti gaspadinės užkandžiu!
Smagu buvo linksmai leisti laiką su legendiniu ansambliu „Jonis“ – jis kvietė šokti ir dainuoti. Visi galėjo kurti seną paveikslą įkurtoje “Fotoateljė, pasidabinę senoviniais aprėdais, žaisti senovinius žaidimus.
Kaip visada, renginyje savo amatus rodė kūrėjai –Algirdas Jonušis, aklųjų ir silpnaregių draugijos „Darbščiosios bitelės“, pynėjos, mezgėjos, įdomioji „Sesių palėpė“. Į renginį puikiai įsiliejo jaunimas – Vytauto Mikalausko menų gimnazijos piešėjai.
Projektos veiklos bus tęsiamos, vakarojant bendruomenėse - susipažįstant su tradicinėmis ir nūdienos laisvalaikio praleidimo formomis.
Projektą „Tautiniai vakarojimai: tradicija ir dabartis“ remia Lietuvos kultūros taryba, Panevėžio rajono savivaldybė.