Partizanams atminti - paroda

Atnaujinta: Trečiadienis, 18 lapkričio 2020 12:30 Algimanto partizanams atminti

Panevėžio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje lapkričio mėnesį eksponuojama kilnojamoji paroda, skirta partizaniniam judėjimui Lietuvoje atminti „Algimanto partizanų apygardos istorija“.

Algimanto apygarda buvo viena iš vėliausiai įkurtų partizanų apygardų Lietuvoje, deja, ir trumpiausiai gyvavusi: tiktai trys veiklos metai, amžiams į mūsų tautos istoriją įrašę garbingą Laisvės kovotojų vardą.
Parodoje atskleidžiama  Algimanto partizanų apygardos istorija. Partizaninė kova Aukštaitijoje prasidėjo 1944-ųjų metų vasarą kartu su antrąja sovietine okupacija. Patriotiškai nusiteikę gyventojai, ypač Lietuvos kariuomenės karininkai, šauliai, kaimo jaunimas, ruošėsi kovai prieš okupantus. Priešų armijos gretose nenorėję tarnauti vyrai ėmė slapstytis, kurti ginkluotų kovotojų būrius, vėliau peraugusius į didesnius karinius junginius.
Algimanto apygarda 1947–1949 metais buvo pagrindinis Aukštaitijos partizanų junginys. Jame laikėsi visa Šiaurės Rytų Lietuvos srities vadovybė, nuolat vyko svarbiausi Aukštaitijos partizanų vadų sąskrydžiai, pasitarimai. Apygarda leido laikraštį „Partizanų kova“.
Ekspozicijoje pristatomi apygardos vadai, partizanai, jų kūryba, kova.

Parodą parengė Istorijos skyriaus muziejininkai E. Markuckytė-Vyšniauskienė ir D. Pilkauskas.
Parodos formatas: 18 vnt. (1,28 x 0,83) pakabinamų tentų su nuotraukomis ir tekstais lietuvių.

Informacija parengta pagal Kraštotyros muziejaus medžiagą.