Kraštiečių kūryba Raguvos bibliotekoje

Atnaujinta: Trečiadienis, 18 lapkričio 2020 12:27

Janina_Jakimavičiūtė_Baltušnikienė

Pirmąją Nacionalinės bibliotekų savaitės dieną  balandžio 23d. Raguvos bibliotekoje buvo eksponuota kraštiečio J.Jakimavičiaus (1913- 1963m.) piešinių paroda: „Tėviškės šauksmas“.

Pirmąją Nacionalinės bibliotekų savaitės dieną  balandžio 23d. Raguvos bibliotekoje buvo eksponuota kraštiečio J.Jakimavičiaus (1913- 1963m.) piešinių paroda: „Tėviškės šauksmas“. Piešinius pristatė ir apie savo tėvelį mums papasakojo dukra, poetė Janina Jakimavičiūtė Baltušnikienė. Poetė yra stropi bibliotekos skaitytoja, bibliotekoje jau skaitanti nuo 1948m.  2008m. ji išleido pirmąją savo poezijos knygą „Tėviškės šauksmas“ ir ją dedikavo tėvelio 95- osioms gimimo metinėms. Popietę nuskaidrino posmai apie tėviškės ilgesį, gimtinę, Raguvą.
Ypač didelį susidomėjimą parodė mažieji skaitytojai, kurie ne tik skaitė J. Baltušnikienės eilėraščius, bet  vienas po kito žėrė klausimus bei prašė autografų mūsų krašto  poetės.

Janina_Jakimavičiūtė_Baltušnikienė Janina_Jakimavičiūtė_Baltušnikienė

V.Gailiušytė