Diskusija „TIKĖJIMO GROŽIS IR SKURDAS“

Atnaujinta: Trečiadienis, 18 lapkričio 2020 12:27

Panevėžio bibliofilų ir Vydūno klubų narys Bonifacas Ruželė pakvietė į susitikimą, kurio metu pasidalijo mintimis apie tikėjimo grožį ir skurdą, aptarė pasauliečio ir religingojo tikėjimo skirtumus, mokslo įtaką religijai, antimokslines teorijas bei prietarus.

Panevėžio bibliofilų ir Vydūno klubų narys Bonifacas Ruželė pakvietė į susitikimą, kurio metu pasidalijo mintimis apie tikėjimo grožį ir skurdą, aptarė pasauliečio ir religingojo tikėjimo skirtumus, mokslo įtaką religijai, antimokslines teorijas bei prietarus. Lektoriaus išsakytos mintys sukėlė diskusijas apie tikėjimų įvairovę ir dermę, tikėjimą plačiąja prasme. Buvo akcentuojama pakantumo svarba kitaip mąstančiajam. Po dvi valandas trukusios diskusijos susitarta kitą kartą aptarti globalizacijos problemas. Dalyviai namo išsinešė susitikimo dvasią ir po Audriaus Daukšos pasiūlytą Vytauto Mačernio eilėraščio kopiją:

Visi tikėjimai – fantazijos žaislai:
Apie tikrovę nieko pasakyt negali.
Bet kas prarado juos visus, tas amžinai
Turės klajot po liūdną Hado šalį.

Sunku netekt pastogės ar namų,
Sunku gyvent ir jaustis nuskriaustu, apleistu,
Bet dar sunkiau netekt iliuzijų visų:
Kartu svaiginančio narkotiko ir vaisto.

Tokia jau prigimtis žmogaus:
Gyvent ir dievinti ką nors tolygu.
Ir kaip skaudu, iš melo malonaus
Nubudus, jaust visatos šaltį dygų.

Bet žmonės mėgsta šilumą labiau nei tiesą
Ir bijo pasilikt vieni net valandai vienai,
Ir, jei širdy tėvų tikėjimas atvėso,
Jie naujo griebiasi karštai.
                           
(V. Mačernis, 1943 m.)