Dovana bibliotekai

Atnaujinta: Trečiadienis, 18 lapkričio 2020 12:27

Rajono savivaldybės viešoji biblioteka gavo dovaną - Paįstrio kraštiečių klubo „Ąžuolas“ iniciatyva parengtą ir ką tik išleistą knygą „Kur Įstras pievomis virvena“.

Rajono savivaldybės viešoji biblioteka gavo dovaną - Paįstrio kraštiečių klubo „Ąžuolas“ iniciatyva parengtą ir ką tik išleistą knygą „Kur Įstras pievomis virvena“.
Tai daugiau kaip dvidešimt penkių sudarytojų kolektyvo parengta knyga, kurioje apžvelgiami svarbiausi praeities ir dabarties momentai, Lietuvos istorijos atbalsiai Paįstrio krašto gyvenime, asmenybės lėmusios šio  Lietuvos kampelio istoriją. Leidinio pratarmėje sudarytojų vardu Stasė Mikeliūnienė rašo: „Apie Paįstrio kraštą susikaupė nemažai istorinės dokumentinės medžiagos, prisiminimų. Kraštiečių sumanyta tą medžiagą atrinkti, susisteminti ir paruošti leidinį. Taip  gimė 12 skyrių knyga, atspindinti mūsų Paįstrio praeitį ir dabartį“.
Pirmajame ir antrajame knygos skyriuje pateiktos bendros geografinės žinios apie Paįstrio apylinkes,  daugiau ar mažiau vietos skirta apylinkių proistorijai, kovoms su priešais, plačiau aprašyti 1863 metų sukilimo, spaudos draudimo, Pirmojo pasaulinio karo, kovos dėl Nepriklausomybės Paįstrio krašte įvykiai. Sekančiuose skyriuose atskleistas šio krašto žmonių gyvenimas pirmosios Nepriklausomybės metais, okupacijos, antrojo Pasaulinio karo ir pokario laikotarpiu. Pateiktas iš Paįstrio apylinkių ištremtų šeimų sąrašas bei  šiame krašte veikusių partizanų sąrašas. Apžvelgti apylinkių dvarai ir kaimai, kolektyvizacijos laikotarpis. Daugiau vietos skirta šimtametės bažnyčios ir tokį pat jubiliejų mininčios mokyklos istorijai. Paliesta reikšmingą įtaką žmonių gyvenime daranti bibliotekos, kultūros centro veikla. Atskiras knygos skyrius skirtas iškiliems šio krašto žmonėms. Paskutiniame knygos skyriuje pateiktos B. Mažylio surinktos šio krašto legendos ir padavimai.
Knyga gausiai iliustruota nuotraukomis iš asmeninių archyvų. Leidinio pabaigoje publikuojama asmenvardžių rodyklė. Prie daugelio straipsnių nurodomi naudotos literatūros sąrašai.
Paįstrio istorijos knyga „Kur Įstras pievomis virvena“ jau pristatyta jos sudarytojų tėviškėje – Paįstryje, Oninių atlaidų metų - ir sulaukė didelio kraštiečių susidomėjimo.
Dovanotas leidinys paženklintas pagrindinių sudarytojų Broniaus Mažylio, Stasės Mikeliūnienės, Petro Knizikevičiaus ir Linos Valikonienės autografais.
Dėkojame paįstriečių klubui „Ąžuolas“ už dovaną bibliotekai, o skaitytojus kviečiame susipažinti  su šiuo leidini.
E.Bielskienė