„Bibliotekos pažangai 2“ projekto pristatymas Panevėžio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje

Atnaujinta: Trečiadienis, 18 lapkričio 2020 12:27

Lietuvos viešosios bibliotekos pradeda naują pažangos etapą - projektų bendruomenėms įgyvendinimą.

Birželio 9 d. Panevėžio rajono viešosios bibliotekos bendruomenė, kolegos, partneriai, savivaldybės atstovai susirinko paminėti projekto „Bibliotekos pažangai 2“ starto.


Bibliotekos direktorė R. Bagdonienė pasidžiaugė naujomis galimybėmis bibliotekoms ir jų lankytojams, įgyvendinant šį projektą. Mero pavaduotojas A. Pocius akcentavo bibliotekų svarbą rajono gyventojų kultūriniame ir informaciniame ugdyme, kad projektas padės plėsti bibliotekos paslaugų spektrą. Bibliotekos projekto partneriai – Panevėžio rajono bendruomenių sąjungos pirmininkas K. Binkis ir Panevėžio rajono švietimo centro direktorė J. Vaitiekūnienė sveikino, linkėjo produktyvaus ir prasmingo darbo. Susirinkusiuosius sveikino Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos direktorė R. Maselytė, linkėdama burti bendruomenes, įtraukti partnerius, plėsti paslaugų spektrą, ugdyti darbuotojų kompetencijas ir tapti inovacijų lyderėmis. Renginio pabaigoje vyko simbolinė akcija - bibliotekos kieme buvo pasodinta obelis. Šis medis simbolizuoja bibliotekų augimą, progresą, tapimą savarankiškomis, tvariomis ir dinamiškomis institucijomis; jo vaisiai – bibliotekų teikiamą naudą bendruomenėms.
Panevėžio rajono viešosios bibliotekos projektas „Štai koks mano kaimas“ bus įgyvendinamas 2015 – 2016 m. ir truks 16 mėn. Bendra projekto vertė  - 24930 eurų.
Pagrindinis projekto tikslas - stiprinti bendruomenių kartų ryšį, kuriant krašto paveldo skaitmeninį turinį pasitelkus naujausias informacines ir ryšių technologijas. Projekto tikslinės grupės – rajono gyventojai – vaikai ir jaunimas bei senjorai. Projekto metu bus sukurti 8 filmukai, pristatantys rajoną, bei surinkta, užfiksuota rajono krašto paveldo medžiaga ir įdėta į bibliotekos kuriamą virtualų krašto paveldo archyvą.
Projekto įgyvendinimą remia Bilo ir Melindos GEITSŲ fondas.
Bibliotekų iniciatyvos, kurias iš dalies finansuoja projektas „Bibliotekos pažangai 2“ ir LR kultūros ministerija, yra orientuotos į bendruomenėms aktualių problemų sprendimą. Finansavimą gavusiuose 45 šalies bibliotekų projektuose atsižvelgiama į įvairių amžiaus grupių ir socialinės padėties žmonų poreikius, ypač daug dėmesio  skiriama neformaliam bendruomenių narių ugdymui. Viešosios bibliotekos kartu su partneriais sieks didinti atstovaujamų bendruomenių jaunimo užimtumą, skatins prasmingą laisvalaikį.