Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai

Atnaujinta: Trečiadienis, 18 lapkričio 2020 12:31 J. Tumo-Vaižganto ir knygnešių muziejus

Panevėžio rajono literatų klubo „Polėkis“ renginys „Per žodžio gyvastį ir dvasią“ gegužės 8 dieną vyko J. Tumo-Vaižganto ir knygnešių muziejuje, Ustronės kaime.

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai skirtame renginyje , literatai domėjosi, kokie tai buvo laikai, kai 1864 metais buvo uždrausta lietuviška spauda lotyniškais rašmenimis. Apie tai papasakojo muziejininkas Audrius Daukša, pristatydamas dabar Lietuvą garsinantį reiškinį – knygnešystę, Garšvių knygnešių draugiją. Vidugirių svirne, kur tada buvo slepiama draudžiama lietuviška spauda, 1902-1905 m. lankydavosi Juozas Tumas-Vaižgantas, dabar - muziejus. Tokioje aplinkoje , tą popietę skaitomos Panevėžio rajono literatų eilės, skambėjo kitaip. Naujamiesčio kultūros centro Dailės galerijos moterų dainuojamosios grupės „Mes“ ir Liberiškio kapelos muzikantų (vadovai Regina Masiokienė ir Vytautas Levickas) koncertas tęsė renginį lauke.
Tikėtina, kad Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos minėjimo šventė Ustronėje, taps Panevėžio rajono literatų klubo „Polėkis“ tradicija.
Parengė Vidmanta Trečiokienė