Vei, saulelė, tikt žiūrėk! atkopdama greitai, / Brinkina jau laukus ir žolę ragina keltis...

Atnaujinta: Trečiadienis, 18 lapkričio 2020 12:31 R. Banio ekslibris

2014-ieji paskelbti Kristijono Donelaičio metais minint lietuvių grožinės literatūros pradininko, poemos „Metai“ autoriaus 300-ąsias gimimo metines.

Kristijonas Donelaitis sukūrė pirmą svarbų lietuvišką meninį tekstą, paliudijusį lietuvių literatūros buvimą. Jo vardą, "Metus" žinojo Adomas Mickevičius, Gėtė. Iš "Metų" visą XIX amžių buvo mokomasi gražios kalbos, juose glūdi daugelio mūsų literatūrinių tradicijų ištakos. Donelaitį išaugino Prūsijos lietuvių kultūros tradicija: religinė raštija, tautosaka, šios tradicijos išsaugota gyva tautinė savivertė ir savigarba.
 „Donelaitis mūsų vardą pakėlė aukštai svetimtaučių akyse. [...] Bet dar daugiau sužadino pačiuose lietuviuose savimi pasitikėjimą ir tėvynės meilę.“ (Maironis)
Pagarbą K.Donelaičiui atiduoda ir UNESCO – jubiliejinės gimimo metinės įtrauktos į UNESCO ir valstybių narių minimų sukakčių sąrašą.

Vei, saulelė, tikt žiūrėk! atkopdama greitai,
Brinkina jau laukus ir žolę ragina keltis;
Vei! ne daugio reiks, tuo vėl kvietkas pasidarę
Uostysim ir garbinsim pavasarį margą.
                                                   (K. Donelaitis)

Parengė D. Pamerneckytė ir R. Karpinskienė