Juozo Balčikonio atminimo kambarys

2018 metais Ėriškių bibliotekoje įrengtas kalbininko Juozo Balčikonio atminimo kambarys. Eksponatai gauti iš uždarytos Ėriškių mokyklos muziejaus.  Atminimo kambario ekspozicijoje – istorinė medžiaga  apie žymaus kraštiečio  gyvenimą, paskirtą lietuvių kalbai, asmeniniai daiktai ir knygos.
Lankytojų dėmesiui  J. Balčikonio vaikystę Ėriškiuose menantys gimtojo kaimo žmonių buities rakandai, jo iniciatyva pastatytos, globotos ir ilgai kalbininko  vardą garbingai nešiojusios mokyklos istorinė medžiaga.