Algis Povilas Kasperavičius

Atnaujinta: Pirmadienis, 03 sausio 2022 13:35 Algis Povilas Kasperavičius

Gimė 1942 metų sausio 16 dieną Berčiūnuose (Naujamiesčio sen.). Mokėsi Smiltynės ir Panevėžio mokyklose. 1975 baigė Vilniaus universitetą, 1976–2018 jame dėstė, 1990–93 Istorijos fakulteto Naujausiųjų laikų istorijos katedros vedėjas; docentas (1991). Nuolatinis Lietuvos moksleivių istorijos olimpiadų vertinimo komisijų pirmininkas (1995–2008). Nuo 1992 tarpvalstybinės Lietuvos ir Lenkijos istorijos ir geografijos vadovėlių bei mokymo ekspertų komisijos narys.
Pagrindinės mokslinių tyrinėjimų sritys: 1918–40 Lietuvos valstybės vidaus ir užsienio politika, lietuvių ir lenkų, lietuvių ir žydų santykiai, istoriografija.

Parašė monografijas Didysis bastilijų šturmas (1989), Klasių ir partijų kova Prancūzijoje 1924–1929 (1989), Socialiniai pokyčiai Lietuvos valstybėje 1918–1940 metais (su kitais, 2016). Paskelbė daugiau kaip 80 straipsnių Lietuvos, Lenkijos, Rusijos ir Baltarusijos mokslo leidiniuose. Vienas naujausių lietuviškų istorijos vadovėlių rengimo pradininkų: nuo 1989 vidurinei mokyklai parengė (ir su kitais) 9 naujausiųjų laikų ir naujųjų amžių istorijos vadovėlius, sudarė chrestomatijų. Svarbesni vadovėliai: Naujausiųjų laikų istorija (1991 rusų kalba, 1992 lietuviškai, 1993 lenkų kalba; apie 1918–90 įvykius), Naujųjų amžių istorija (su kitais, 1996; lenkų ir rusų kalbomis 1996), Naujausiųjų laikų istorija (su kitais, 1998 72005; lenkų kalba 2001).