Kazimiera Kaupaitė

Atnaujinta: Trečiadienis, 18 lapkričio 2020 12:30 Kazimiera Marija Kaupaiitė

Gimė 1880 m. sausio 6 d.  Gudelių k.  (Ramygalos sen.) lietuvių katalikų vienuolė. Šv. Kazimiero seserų kongregacijos (kazimierietės ) įsteigėja ir generalinė vyresnioji. Dievo tarnaitė (1986). Brolio A. Kaupo   kviečiama 1897  atvyko į Scrantoną, susipažino su nazaretiečių vienuolijos gyvenimu. 1902–05 mokėsi Šv. Kryžiaus vienuolyne Ingenbohlyje (Šveicarija). 1905 Scrantone įstojo į Nekalčiausiosios Marijos Širdies seserų vienuolyną, 1907 – į Šv. Kazimiero seserų kongregaciją Mount Carmelyje, 1911 persikėlė į Čikagą, 1913 išrinkta kongregacijos generaline vyresniąja. 1920–34 gyveno Pažaislyje, čia 1920 įkūrė vienuolyną. Lietuvoje įsteigė pradžios ir aukštesniųjų mokyklų, ligoninių, bendradarbiavo laikraštyje „Šaltinis“ ir kitoje spaudoje. Apdovanota Gedimino 3 laipsnio ordinu (1933). Mirė 1940 04 17 Čikagoje.