Iš Panevėžio praeities: antisovietiniai ir alternatyvūs judėjimai

Antisovietiniai ir alternatyvūs judėjimai

Panevėžio kraštotyros muziejaus organizuotos konferencijos pranešimų medžiaga. Konferencijoje pranešimus skaitė Algirdas Jakubčionis, Nerija Putinaitė, Greta Kėvelaitienė, Egidija Ramanauskaitė, Nomeda Simėnienė, Ramutė Rachlevičiūtė, Emilija Raibužytė-Kalninienė, Evita Feldentāle.