Giminės takais

Giminės takais

Mūsų kraštietis Mykolas Kručas parengė ir išleido  dokumentinę apybraižą „Giminės takais“, atspindinčią Kručų giminės gyvenimo istoriją nuo XX a. pradžios iki šių dienų. Ši knyga – ne grožinė literatūra ir ne beletristika. Ji paremta archyvuose surasta medžiaga, autoriaus  prisiminimais apie gimtąjį Mackonių kaimą Panevėžio rajone ir ten gyvenusius žmones, kuriuos teko jam pažinti.

Autorius rašo, kad jam skauda, kai mūsų palikuonys, nauja karta išsibarstę po pasaulį nebepažįsta ne tik tolimesnių giminaičių, bet ir artimesnių genties narių, nebendrauja tarpusavyje. M. Kručas savo knyga nori padėti atnaujinti artimųjų santykius, papildyti žinias apie šeimos geneologiją.