Vaižgantas apie...

Vaižgantas apie...

Vaižgantas apie… : [citatų rinkinys] / [sudarytojas Tautvydas Kontrimavičius]. - Anykščiai : [A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus], 2019. - 167, [1] p.

Anykščių A.Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus šiemet – Vaižganto metais – pasiryžo parengti ir išleisti žymiojo lietuvių literatūros klasiko, publicisto, visuomenės veikėjo, kanauninko Juozo Tumo-Vaižganto kūrybinio palikimo citatų rinkinį „Vaižgantas apie...“.

Šio unikalaus projekto vadovas, muziejaus kuratorius, žurnalistas Tautvydas Kontrimavičius subūrė savanorių grupę, kuri peržiūrėjo visus 24  naujausių Vaižganto „Raštų“ tomus, išleistus Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto, taip pat atskira knyga išspausdintus „Vaižganto laiškus Klimams“. Tokiu būdu arti trijų dešimčių talkininkų iš Juozo Tumo-Vaižganto grožinės literatūros kūrinių, publicistikos rašinių, literatūros kritikos publikacijų, laiškų, pamokslų bei kitokio kūrybinio palikimo išrinko citatas. kurios tilpo į 125 kompiuterio puslapius.
Aktyviai į šį projektą įsijungė Vaižganto gimtojo Svėdasų krašto pedagogės – Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos mokytojos Joana Gutmanienė, Regina Žvirblienė, Rimutė Kniežienė ir A. Baranausko  pagrindinės mokyklos mokytojai - Dangira Nefienė, Asta Striogienė, Rimutė Šerepkienė, Skirmantė Banienė bei bibliotekininkė Gitana Karvelienė. Taip pat - anykštėnas, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos lektorius dr. Mindaugas Nefas, Anykščių A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus darbuotoja Rasa Bražėnaitė. Vaižganto citatų rinkėjų sąraše ir Rokiškio, Mažeikių, Radviliškio, Vilniaus, Kretingos, Šėtos, Palangos mokyklų mokytojai.