Krekenava šimtmečių verpetuose…, 1409–2019

Krekenava šimtmečių verpetuose 1409-2019

Krekenava šimtmečių verpetuose…, 1409–2019 /  Joana Dargužytė-Perednienė. - Kaišiadorys : Printėja, 2019. - 215, [1] p.

Knygoje pagrindinį dėmesį autorė sukoncentravo į Krekenavos krašto žmones, ypač pokario metų partizanus, politinius kalinius, tremtinius. Nemažai jų jau buvo aprašyta kitose šios autorės knygose, tačiau čia jų gyvenimus papildo naujais epizodais, biografiniais faktais, nuotraukomis. Gavusi archyvinės medžiagos, J. Dargužytė-Perednienė plačiai aprašė 1947-1951 m. Krekenavos vidurinėje mokykloje veikusią pogrindinę moksleivių pasipriešinimo okupantams organizaciją „Prisikėlimo ugnis“, pateikė žinių apie šios organizacijos narių likimus.