Gudavičiūtė, Regina Algė - Išbėgančių dienų skambėjimas

Gudavičiūtė, Regina Algė - Išbėgančių dienų skambėjimas Gudavičiūtė, Regina Algė (1933-)
      Išbėgančių dienų skambėjimas: eilėraščiai / Regina Algė Gudavičiūtė. – [Vilnius: Baltijos spaudos ir prekybos bendrovė], 2008. – 213, [1] p.: iliustr.- ISBN 978-9986-964-19-3
Gudavičiūtė, Regina Algė - Išbėgančių dienų skambėjimas Gudavičiūtė, Regina Algė (1933-)
      Išbėgančių dienų skambėjimas
: eilėraščiai / Regina Algė Gudavičiūtė. – [Vilnius: Baltijos spaudos ir prekybos bendrovė], 2008. – 213, [1] p.: iliustr.- ISBN 978-9986-964-19-3

     Penktoji poetės kilusios iš Paįstrio knyga. Pirmąją knygą – atsiminimus apie savo tėvą, pirmąjį Lietuvos kariuomenės kapelmeisterį, kompozitorių Juozą Gudavičių, pavadinimu „Susitikimai su tėvu“ R. A. Gudavičiūtė išleido 1998 m. Knygoje įdėtas nemažas pluoštas autorės eilėraščių. Vėliau  vienas po kito išleisti poezijos rinkinėliai: „Rožės man nedovanojo“ (1999 m.), „Žvaigždė ant delno“ (2000 m.), „Neužgęsink, likime žiburėlio“ (2003 m.).
     Paskutinėje knygelėje „Išbėgančių dienų skambėjimas“ autorė  apmąsto žmogaus gyvenimą, kalba apie jo sudėtingumą ir grožį, išsako savo meilę Tėvynei, Viešpačiui, žmogui.