Gabulaitė Elena - Jaunystėn sugrįžus

Gabulaitė, Elena - Jaunystėn sugrįžus Gabulaitė, Elena (1916-1999)
      Jaunystėn sugrįžus
/ Elena Gabulaitė: [medžiagą surinko I. Zubauskienė, M. Čeponienė, V. Šegamogienė, A. Samėnas].- [Panevėžys (Panevėžio sp.), 2008]. – 28 p.: iliustr.

     Šiame leidinyje spausdinama dalis 1984 m. užrašytų autentiškų mokytojos Elenos Gabulaitės, gimusios Žudžių kaime, Ramygalos vlsč.  prisiminimų, kuriuose atgyja prieškario Ramygalos vaizdai, buvusių draugų, mokytojų, pažįstamų veidai ir siluetai.
     Knygelė skiriama Mokytojos šviesiam atminimui ir Ramygalos gimnazijos 90 metų jubiliejui.
     Medžiagą surinko ir paruošė Ramygalos gimnazijos kraštotyros muziejaus darbuotoja Irena Zubauskienė, Ramygalos bibliotekos darbuotojos Marytė Čeponienė ir Vlada Šegamogienė bei Kauno apskrities viešosios bibliotekos direktorius Alvydas Samėnas. Nuotraukos iš asmeninių ramygaliečių archyvų.