Matas Grigonis - Raštai

Matas Grigonis - Raštai Matas Grigonis. Raštai / sudarytojas Matas Grigonis (sūnus). – Vilnius, 2008 (Kaunas: Arx Baltica). – 446, [2] p.: nuotr.. – ISBN 978-9955-39-023-7
Matas Grigonis - Raštai Matas Grigonis. Raštai / sudarytojas Matas Grigonis (sūnus). – Vilnius, 2008 (Kaunas: Arx Baltica). – 446, [2] p.: nuotr.. – ISBN 978-9955-39-023-7

     Autobiografinė kraštiečio rašytojo, pedagogo, visuomenės veikėjo knyga, kurią iš rankraščiuose užrašytų  M. Grigonio atsiminimų sudarė ir išleido sūnus Matas Grigonis.
     Leidinio įžanginiame straipsnyje rašytojas Jonas Linkevičius rašo: „Matą Grigonį (1889-1971), vieną aktyviausių XX amžiaus pirmosios pusės lietuvių vaikų literatūros kūrėjų, jos pradininkų, daug prisidėjusį prie lietuviškosios mokyklos kūrimo, darbštų ir kuklų gimtosios žemės patriotą, taikliausia būtų pavadinti gėrio ir grožio sodininku... Knyga sugrąžina mus prie šio nuostabaus žmogaus, iškilios savo laikotarpio asmenybės, prie jo gyvenimo ir kūrybos.“