2010 m sukanka

365 metai, kai (1645) Naujamiestyje gimė Jonas Božimovskis (jaunesnysis), Biblijos vertėjas. Mirė 1687.

 

230  metų, kai (1780) gimė Ignas Karpis, dvarininkas, Upytės vėliavininkas. Mirė 1809.

 

200 metų, kai (1810) Panevėžio apskrityje gimė Juozas Markevičius, kunigas, Krekenavos klebonas, 1863

sukilimo dalyvis. Mirė 1867 03 27 Sibire.

 

190  metų, kai (1820) Jočiūnuose (Raguvos vlsč.) gimė Stasys Račiukas-Račiūga, knygnešys. Mirė 1900.

 

185 metai, kai (1825) Lapiškiuose (Biržų r.) gimė Eliziejus Liutkevičius, dailininkas, 1863 sukilimo dalyvis,

Žaliosios sukilėlių būrio vadas. Nužudytas 1863 11 11. Palaidotas Panevėžyje.

 

185 metai, kai (1825) gimė Juozas Mažeika, Panevėžio girininkijos eigulys, 1863 sukilimo dalyvis.

 

175 metai, kai (1835) Alančiuose (Vadoklių vlsč.) gimė Petras Krištopaitis, knygnešys

.

175 metai, kai 1835) Baibokuose (Krekenavos vlsč) gimė Jurgis Dilka, knygnešys.

 

170 metų, kai (1840) Laukagaliuose (Vadoklių vlsč.) gimė Kazimieras Poviliūnas, knygnešys.

 

170 metų, kai (1840) Rudiliuose (Kupiškio r.) gimė Kazys Adomavičius, liaudies tapytojas. Mirė 1890 Raguvoj.

 

165 metai, kai (1845) Dičiūnuose (Pasvalio r.) gimė Feliksas Sereika, kunigas, literatas. Mokėsi Panevėžio realinėje mokykloje. Platino lietuvišką draudžiamą spaudą, parašė pradžiamokslį vaikams. Mirė 1913 06 14.

 

        165 metai, kai (1845) Ėriškiuose (Ramygalos vlsč.) gimė Gasparas Peleckas, kunigas.

             

160 metų, kai (1850) Staniūnuose gimė Benediktas Galinevičius, knygnešys. Priklausė M.Valančiaus knygnešių organizacijai, platino knygas Panevėžio apylinkėse.

 

160 metų, kai (1850) Garšviuose (Naujamiesčio vlsč.) gimė Vincas Kavoliūnas, Garšvių knygnešių draugijos rėmėjas.

155 metai, kai (1855) gimė Liudvika Volikaitė, knygnešė, daraktorė, priklausė Garšvių knygnešių draugijai.

 

155  metai, kai (1855) Panevėžyje gimė Dovydas Apothekeris, žydų  rašytojas.

 

150 metų, kai (1860) Rajūnuose (Pasvalio r.) gimė Teodoras Liudkevičius, teisininkas. 1919 – Panevėžio burmistras. Mirė 1944 Panevėžyje.

 

150metų, kai (1860) Zarasų r. gimė Dominykas Tumėnas, kunigas, literatas. Bendradarbiavo “Tėvynės sarge”, kurį laiką jį redagavo. Parengė šviečiamųjų knygelių. Kunigavo Vadokliuose. Mirė 1919 06 14,

palaidotas Vadoklių kapinėse.

 

150 metų, kai (1860) Pajuodžiuose gimė Juozas Bočelis, knygnešys.

 

145 metai, kai (1865) Skaistgiriuose (Pušaloto vlsč.) gimė Kazimieras Lelis (Lelys), siuvėjas, pirmojo lietuviško vadovėlio, Lietuvos siuvėjams, parašyto graždanka, autorius. Mirė 1892 11 12 Jelgavoje.

 

145 metai, kai (1865) Naujamiesčio vlsč. gimė Jonas Šiurna, kunigas. Kauno dekanas. Mirė 1930 Deltuvoje.

 

145 metai, kai (1865) Viekšniuose (Akmenės r.) gimė Julijonas Ipolitas Kasperavičius, kunigas, publicistas, religinių raštų rengėjas, knygnešys. Kurį laiką kunigavo Upytėje. Ten būdamas išvertė ir savo lėšomis Tilžėje išspausdino gegužinių maldų knygelę A. Mudzarelio „Naujasis mojinis vainikėlis“ (1902). Mirė 1933 10 18 Kretingoje.

 

135 metai, kai (1875) Linkaučių dvare, (Krekenavos vlsč.) gimė Juzefa Povickaitė-Okuličienė, visuomenės veikėja. Spaudos draudimo metais slėpė lietuvišką spaudą. Didžiojo Vilniaus Seimo (1905) dalyvė. Mirė 1935 Anykščių r.

 

130  metų, kai (1880) Mučiūnuose (Krekenavos vlsč.) gimė Stasys Rudys, liaudies meistras, kanklininkas. Pagamino apie 1000 kanklių. Krekenavoje subūrė kanklininkų būrelį, su juo koncertuodavo. Mirė 1949 Krekenavoje.

 

125  metai, kai (1885) Švenčiuliškiuose (Krekenavos vlsč.) gimė Kazimieras Lukošius, juristas, literatas. Nuo 1905 gyveno JAV, ten mokytojavo, leido literatūrinį žurnalą “Aidas”, išleido eilėraščių rinkinį. Mirė 1940 05.

 

115 metų, kai (1895) Kapinėje (Naujamiesčio vlsč.) gimė Vladas Dilys, inžinierius, visuomeninkas.

 

115 metų, kai (1895) Skaistgiriuose gimė Antanas Michelevičius, pulkininkas leitenantas, Lietuvos  nepriklausomybės kovų savanoris. 1941 – Lietuvos Laikinosios vyriausybės ministras. Po karo gyveno Lenkijoje. Mirė 1956 02 21.

 

85 metai, kai (1925) Baibokuose (Krekenavos vlsč.) gimė Kostas Kudokas, Lietuvos partizanas, Prisikėlimo apygardos vadas. Žuvo 1951 07 07 Tyruliuose (Radviliškio r.).

 

85 metai, kai (1925) Panevėžyje gimė Zigmundas Lavrinovičius, lenkų poetas, vertėjas. Išleido eilėraščių, išvertė į lenkų kalbą K. Donelaičio “Metus”. Mirė 1987 Londone.