2023 m. vasario mėn. kraštotyros kalendorius

Atnaujinta: Ketvirtadienis, 19 sausio 2023 12:38

3 d. – 85 metai, kai Pajuodžiukuose gimė (1938) ANTANAS LUKIANAS, inžinierius hidrotechnikas, technologijos m. dr. (1967), profesorius. 1945- 1948 mokėsi Kabelių pradžios mokykloje, 1955 baigė Panevėžio I-ąją vidurinę mokyklą, 1960 – LŽŪA. 1963-1966 studijavo aspirantūroje. Knygų „Lietuvos žemės sausinimas drenažu“ (1975), „Kompleksinis žemių sukultūrinimas“ (1983, rusų k.), „Skysčių mechanika ir vandentiekis“ (2006) ir kt. bendraautorius, daugelio mokslinių straipsnių (lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis) autorius. Lietuvos valstybinės premijos laureatas.


6 d. – 70 metų, kai Tumagalyje gimė (1953) ekonomistas, socialinių m. dr., doc., Lietuvos nepriklausomybės akto signataras STASYS KROPAS. Mokėsi Panevėžio 2-oje vidurinėje mokykloje. 1977 baigė Vilniaus universitetą ir jame dėsto. 1992 LR Vyriausybės ministras be portfelio. 1992–2008 Lietuvos banko tarptautinio departamento direktorius, valdybos narys. Nuo 2008 Lietuvos bankų asociacijos prezidentas. Kelių knygų bankininkystės klausimais autorius ir bendraautoris, parengė mokomųjų priemonių ir vadovėlių.


6 d. – 90 metų kai Janioniuose gimė (1933) STANISLOVAS MASIOKAS, inžinierius elektrikas, technologijos m. dr., profesorius. Mokėsi Jotainių pradinėje ir Ramygalos vidurinėje mokykloje. Studijavo KPI, Maskvos ir Tulūzos (Prancūzija) aukštosiose mokyklose. Šviesos technikos srities mokslo darbų pradininkas Lietuvoje. Daugelio mokslinių straipsnių bei vadovėlio studentams „Elektrotechnika“ (2 leid. 1989,1994) autorius.


17 d. – 75 metai, kai Skatikuose gimė (1948) ANTANAS LAURINČIKAS, habil. matematikos m. dr., profesorius, Lietuvos MA narys ekspertas. 1966 baigė Panevėžio I vidurinę mokyklą, 1971 - VU, 1974 - aspirantūrą. Stažavosi Paryžiaus ir Bordo (Prancūzija) universitetuose. Parengė mokslo priemonę studentams „Rymano džeta funkcijos teorijos pagrindai“ (1992), monografiją „Ribinės teoremos Rymano džeta funkcija“ (1996). Lietuvos mokslo premijų laureatas (1994, 2014). Parengė tris mokomąsias knygas, daugiau kaip 330 mokslinių straipsnių.


20 d. – 95 metai, kai Lepariškiuose gimė (1928) JONAS AMBRAŠKA, fotografas, Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys. 1978-1988 „Panevėžio tiesos“ fotokorespondentas, nuo 1993 iki mirties dirbo Panevėžio kraštotyros muziejuje. Daugelio fotografijos parodų Lietuvoje ir užsienyje dalyvis. Mirė 2002 08 31.


21 d. – 95 metai, kai Uliūnuose gimė (1928) SIMAS RAČIŪNAS, poetas, vertėjas. 1935-1939 mokėsi Uliūnų mokykloje, vėliau Panevėžio gimnazijoje. 1950 pradėjo studijuoti VPI. 1951 suimtas, kalintas Novosibirsko sr. lageriuose. 1955 grįžo į Lietuvą, VU baigė germanistiką. Išleido eilėraščių rinkinį „Vyturiai sparnais išsukinėtais“ (1993). Išvertė J.W. Getės, F. Šilerio, E. Hofmano, H. Falados ir kt. autorių kūrinių. Mirė 1998 03 31 Vilniuje.


22 d. – 130 metų, kai Pasvalyje gimė (1893) PETRAS MISIŪNAS-MISEVIČIUS, pedagogas, bibliotekininkystės darbų autorius. 1913 baigė Panevėžio mokytojų seminariją. Mokytojavo Raguvoje, Veiveriuose, Sedoje, Užpaliuose ir kitur. Nuo 1935 – Ramygalos vid. mokyklos direktorius. 1941 su šeima iš Ramygalos ištremtas į Sibirą, 1943 nuteistas 10 metų kalėti. Paskelbė straipsnių lietuvių kalbos rašybos, suaugusiųjų švietimo, bibliotekininkystės klausimais „Švietimo darbe“, „Draugijoje“ ir kt. Mirė apie 1943 Rešiotų (Krasnojarsko kr.) koncentracijos stovykloje.


23 d. – 100 metų, kai Pampliuose gimė (1923) ANTANAS MASILIŪNAS, inžinierius mechanikas, kelių autotransporto specialistas. Docentas (1971). Parašė: „Automobilių remontas“ (1959), „Autotransporto įmonių darbo organizavimas ir planavimas“ (1968), „Mechaniko vadovas“ (1972). Mirė 2011 05 11.


23 d. – 95 metai, kai Spirakiuose gimė (1928) ANTANAS MORKEVIČIUS, socialinių m. dr., profesorius. Išleido knygas „Baldų gamyba“ (su bendraaut., 1964), „Baldų gamybos medžiagos“ (1967), „Ekonomiškas medienos panaudojimas“ (1986), „Aiškinamasis medienos terminų žodynas“ (1998), „Lietuvos medienos pramonė“ (2001) ir kt. Paskelbė brošiūrų, mokymo priemonių, publikacijų spaudoje. Mirė 2018 09 16.


24 d. – 80 metų, kai Naujarodžiuose gimė (1943) VYTAUTAS ŠVARLYS, dailininkas vitražistas. 1950-1954 mokėsi Rodų pradinėje mokykloje, 1954-1959 – Krekenavos vid. mokykloje, 1966-1972 studijavo VDI. Dirbo įvairiose organizacijose dailininku. Sukūrė architektūrinių darbų, dekoratyvinių kompozicijų, vitražų ir kt. darbų. Nuo 1981 m. Lietuvos dailininkų Sąjungos narys. Surengė parodų Lietuvoje ir užsienyje. Krekenavos bažnyčią puošia jo dekoratyvinė kompozicija „Prisikėlimas“ (1998). Mirė 2022 11 11.


26 d. – 85 metai, kai Genėtiniuose gimė (1938) ADOLFAS BRĖSKIS, docentas, technikos m. dr., Klaipėdos universiteto infrastruktūros prorektorius, Jūrų technikos fakulteto docentas. 1955 baigė Raguvos vidurinę mokyklą. 1955-1960 studijavo KPI. Daugelio mokslinių straipsnių metalų stiprinimo klausimais, publikacijų, metodinių darbų autorius.