2023 m. kovo mėn. kraštotyros kalendorius

Atnaujinta: Trečiadienis, 16 lapkričio 2022 13:39

4 d. – 110 metų, kai Zacišiuose gimė (1913) KAZIMIERAS ŽOROMSKIS, dailininkas, rašytojas. Mokėsi Panevėžio gimnazijoje. 1942 baigė Vilniaus, 1945 - Vienos dailės akademijas. Tobulinosi Romoje. Nuo 1946 gyveno Ispanijoje, Kolumbijoje, nuo 1952 - JAV, profesoriavo meno mokyklose. 1986 grįžo į Lietuvą, gyveno Vilniuje. Surengė per 40 personalinių parodų įvairiose pasaulio šalyse, nutapė per 1000 kūrinių. Išleido poemą „Lato sakmės“ (1994), paskelbė novelių, parašė romanų. Mirė 2004 04 13 Vilniuje.


10 d. – 85 metai, kai Mitabynėje gimė (1938) JONAS KAVALIAUSKAS, choro dirigentas, pedagogas. 1954-1958 mokėsi Panevėžio muzikos mokykloje. 1967-1970 vyrų choro „Varpas“ chormeisteris, nuo 1970 moterų choro „Eglė“ vadovas ir vyr. dirigentas. Pasaulio lietuvių dainų šventės chorų konkurso (1994) laureatas; II tarptautinio R.Šumano chorų konkurso diplomantas (1995). Mirė 2006 03 01.


19 d. – 90 metų, kai Barklainiuose gimė (1933) JUOZAS ČIPLYS, fizikas atominininkas, fizikos m. dr. (1993). Mokėsi Ėriškių pradinėje mokykloje, Panevėžio I vidurinėje mokykloje, fiziką studijavo VU. Teorinės fizikos ir astronomijos instituto mokslo darbuotojas (iki 1995), skaitė paskaitas VU ir VPI. Paskelbė straipsnių atominių spektrų teorijos klausimais.


30 d. – 135 metai, kai Venslaviškiuose gimė (1888) JUOZAS STANIKŪNAS (slap. Žemės Dulkė), poetas, visuomenės veikėjas. Baigęs Panevėžyje pradžios mokyklą, mokėsi savarankiškai. Dirbo apskrities valdyboje, gyveno tėviškėje. Poeziją skelbė „Šaltinyje“, „Jaunime“, „Ateityje“ ir kituose leidiniuose. Pokario metais buvo ištremtas į Sibirą. Mirė 1972 08 13 tėviškėje, palaidotas Panevėžyje.


31 d. – 150 metų, kai Adomavoje gimė (1873) PRANAS STAKELĖ, vaistininkas, visuomenės veikėjas. Nuo 1920 kurį laiką dirbo Lietuvos vidaus reikalų ministerijoje Farmacijos skyriaus viršininku. Aktyviai dalyvavo įvairių visuomeninių organizacijų ir draugijų veikloje. Mirė 1939 03 08 Kaune.