2023 m. birželio mėn. kraštotyros kalendorius

Atnaujinta: Trečiadienis, 16 lapkričio 2022 11:58

1 d. – 100 metų, kai Raguvoje gimė (1923) EUGENIJA ŠULGAITĖ-KARKIENĖ, teatro ir kino aktorė. 1943 baigė Panevėžio mergaičių gimnaziją, 1944 - J.Miltinio vadovaujamą Panevėžio dramos teatro studiją. Nuo 1945 Panevėžio dramos teatro aktorė. Kine debiutavo 1961 (Kanonada). Suvaidino daugiau kaip 200 vaidmenų. Mirė 2014 07 28.


1 d.– 95 metai, kai Mučiūnuose gimė (1928) MYKOLAS KRIKŠČIŪNAS (slap. Valstietis), literatas. Baigė pradžios mokyklą. Sulaukęs šešiolikos metų išėjo partizanauti. 1953 suimtas ir 1955-01-03 sušaudytas. Parašė dienoraštinio tipo beletrizuotų atsiminimų „Kelias į laisvę“ bei žuvusių partizanų atminimui skirtą poemą „Už tave, tėvynę brangią...“


6 d. – 70 metų, kai Ramygaloje gimė (1953) VILIUS BARTULIS, inžinierius, technologijos m. dr., docentas, 1976 baigė Vilniaus inžinerinį statybos institutą ir jame (dab. Vilniaus Gedimino technikos universitetas) dirba. Paskelbė daugiau kaip 50 mokslinių straipsnių, knygų ir išradimų autorius.
9 d. - 75 metai, kai Laboje gimė (1948) ENRIKAS KAČINSKAS, teatro aktorius. 1965–1967 lankė J. Miltinio vaidybos studiją. 1967-2008 Panevėžio dramos teatro aktorius. Sukūrė daugiau kaip 130 vaidmenų.


10 d. - 120 metų, kai Tbilisyje (Gruzija) gimė (1903) poetas, vertėjas JONAS GRAIČIŪNAS. 1920–1925 mokėsi Panevėžio gimnazijoje. 1932 baigė Kauno Vytauto Didžiojo universitetą. 1936–1938 Eltos redaktorius ir referentas, 1939–1941 Valstybės radiofono redaktorius, Kauno radijo komiteto direktorius. 1944-1945 mokytojavo Ramygaloje. Išleido eilėraščių rinkinių, išvertė rusų rašytojų kūrinių. Mirė 1994 08 01 Vilniuje, palaidotas Ramygaloje. Mirė 1994 08 01 Vilniuje. Palaidotas Ramygaloje.


12 d. – 85 metai, kai Roduose gimė (1938) JONAS MARTUZEVIČIUS, gamtos m. dr., LVA gyvulininkystės technologijos fakulteto dekanas, specialiosios zootechnikos katedros docentas. 1945-1949 mokėsi Rodų pradinėje mokykloje, 1949-1957 – Krekenavos vidurinėje mokykloje. 1962 baigė LVA Zootechnikos fakultetą.


12 d. – 70 metų, kai Rokiškio r. gimė (1953) JONAS KAUŠAKYS, Panevėžio r. savivaldybės tarybos narys.


15 d. – 75 metai, kai Šilagalyje gimė (1948) STASĖ MEDYTĖ, dailininkė grafikė. 1968 baigė Kauno S. Žuko taikomosios dailės technikumą, 1979 – Valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakulteto dailės skyrių. Nuo 1987 vadovauja Bitės ekslibrisų klubui. Nuo 1973 dalyvauja parodose Lietuvoje ir užsienyje. Nuo 1995 Lietuvos dailininkų sąjungos narė. Mirė 2022 01 16 Panevėžyje.


16 d. – 90 metų , kai Miliešiškiuose gimė (1933) VALERIJONAS JUZĖNAS, dailininkas. 1940-1944 mokėsi Miliešiškių pradinėje mokykloje, 1945-1952 – Raguvos vidurinėje mokykloje. 1962 baigė Kauno S. Žuko taikomosios dailės mokyklą. Dirbo Kauno ir Klaipėdos „Dailės“ kombinatuose.


24 d. – 130 metų, kai Pajuostėje gimė (1893) VALERIJONAS MEIŠTOVIČIUS, kunigas, teologas, istorikas, rašytojas. 1928 Romoje suteiktas teologijos daktaro laipsnis. Nuo 1932 – Lenkijos ambasados prie Šv. Sosto patarėjas. Paskelbė keletą veikalų. Mirė 1982 m. gegužės 9 d. Vatikane.