2023 m. rugpjūčio mėn. kraštotyros kalendorius

Atnaujinta: Trečiadienis, 16 lapkričio 2022 14:05

3 d. – 95 metai, kai Margiuose gimė (1928) ANTANAS ČINGA, poetas. Panevėžyje baigė gimnaziją. 1949 ištremtas į Sibirą. Grįžęs 1960 apsigyveno Kalviuose (Kaišiadorių r.), dirbo buhalteriu. Paskelbė eilėraščių rinktinėje „Tremtinio Lietuva“ (1990). Mirė 1998 m. lapkričio 12, palaidotas Kalvių kapinėse.


5 d. – 110 metų, kai Gelažiuose gimė (1913) DANIELIUS VAITELIS, Nepriklausomos Lietuvos armijos karininkas, Lietuvos partizanas. 1938 baigė Kauno karo mokyklą. 1940 emigravo į Vokietiją. Dalyvavo Lietuvos aktyvistų fronto veikloje. Vokiečių okupacijos metais grįžo į Lietuvą. Karui baigiantis įsijungė į rezistencinę veiklą. 1946 tapo „Vyčio“ apygardos partizanų vadu ir pasivadino „Briedžio“ slapyvardžiu. Žuvo 1948 m. gegužės 14, Šilų miške.


27 d. – 95 metai, kai Anitavos dvare gimė (1928) VAIDOTAS ANTANAITIS, miškininkas, habil. dr. (biomedicinos mokslai, 1994), profesorius. 1935–1940 mokėsi Panevėžio 1-oje pradinėje mokykloje. 1947-1949 studijavo Vilniaus universitete, 1952 baigė Leningrado miškų technikos akademiją. 1959-1989 ir 1993-1994 Lietuvos žemės ūkio akademijos dėstytojas. 1990-1992 LR miškų ūkio ministras. 1992-1993 Lietuvos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Vokietijoje. Apdovanotas Gedimino 3 laipsnio ordinu (2000). Paskelbė apie 400 mokslinių ir mokslo populiarinimo straipsnių.