2022 m. birželio mėn. kraštotyros kalendorius

Atnaujinta: Trečiadienis, 01 gruodžio 2021 09:58

4 d - 55 metai, kai (1967) Klebonuose (Vadoklių sen.) gimė pedagogas, socialinių m. (edukologija) dr., profesorius, Lietuvos mokslininkų sąjungos bei kelių tarptautinių mokslinių organizacijų narys VINCENTAS LAMANAUSKAS. 1991 baigė VPI, 1991-1993 mokytojavo Vadoklių vidurinėje mokykloje, 1993-1997 – Upytės A. Belazaro pagrindinės mokyklos direktorius. 1997-1998 ėjo LR Švietimo ir mokslo viceministro pareigas. Nuo 1998 dirbo Šiaulių universitete Edukologijos fakultete katedros vedėju. Įmonės Scientia Socialis, UAB vadovas. Parengė mokslinę monografiją Gamtamokslinis ugdymas šiuolaikinėje mokykloje (anglų k., 2003), išleido metodinių-didaktinių leidinių, parašė mokslinių metodinių straipsnių.

11 d. - 100 metų, kai Molainiuose (Panevėžio r.) gimė (1922) gydytojas psichiatras, medicinos m. dr. ANTANAS ALGIRDAS KRIŠČIŪNAS. Mokėsi Panevėžio berniukų gimnazijoje. 1949 baigė Vilniaus universitetą. 1951–1963 Pažaislio psichiatrijos ligoninės skyriaus vedėjas. 1964–1989 Žiegždrių psichiatrijos ligoninės vyr. gydytojo pavaduotojas. 1990–1995 teismo medicinos ekspertas. Išleido knygų apie nervų ir psichikos ligas. Mirė 1998 05 20 Kaune.

15 d. - 130 metų, kai (1892) Palaukiuose (Karsakiškio sen.) gimė JAV lietuvių visuomenės veikėjas JOKŪBAS PAULIUKAS. Prieš I-jį Pasaulinį karą emigravo į JAV. Nuo 1936 Vilnies dienraščio darbuotojas. Bendradarbiavo ir kituose JAV periodiniuose leidiniuose.

18 d. – 150 metų, kai (1872) Pakritižyje (Raguvos sen.) gimė dailininkas tapytojas JONAS MACKEVIČIUS. 1901 baigė Peterburgo Dailės akademiją. Gilino studijas Italijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Ispanijoje. 1924 grįžo į Lietuvą. 1932 įkūrė Lietuvos dailininkų sąjungą. Dalyvavo dailės parodose. 1944 pasitraukė į Šveicariją. Mirė 1954 07 25 Šveicarijoje.

18 d. – 145 metai, kai (1877) Švobiškyje (Pasvalio r.) gimė bibliotekininkė, knygnešė ELŽBIETA JODINSKAITĖ. 1896 baigė privačios Jelgavos gimnazijos 6 klases. Dalyvavo lietuvių tautinio atgimimo ir išsivadavimo judėjime. Įsigijusi lietuviškos spaudos, ją dalydavo savo pažįstamiems. Valstybinio centrinio knygyno (bibliotekos) Panevėžio skyriaus (nuo 1937 valstybinės viešosios bibliotekos) įkūrėja ir vedėja. Priklausė Žiburėlio ir kitoms labdaringoms organizacijoms. Mirė 1951 05 03 Panevėžyje.

20 d. – 85 metai, kai (1937) Preidžiuose (Velžio sen.) gimė animacinių filmų režisierius, dailininkas, scenaristas ANTANAS JANAUSKAS. 1965 baigė Telšių taikomosios dailės technikumą. 1965-1971 ir 1985-1991 Lietuvos kino studijos dailininkas, režisierius. 1991 Vilniuje įkūrė animacinių filmų studiją AJ. 1970 sukūrė pirmąjį Lietuvos kino studijos animacinį filmą Iniciatyva. Daugelis jo sukurtų filmų pelnė apdovanojimus. Mirė 2016 02 23.

22 d. – 80 metų, kai (1942) Šiluose (Raguvos sen.) gimė agrochemikė, habil. dr. (biomedicinos m.), LŽŪU Ekologijos katedros profesorė VANDA ŽEKONIENĖ-MASELYTĖ. 1949-1961 mokėsi Šilų ir Vadoklių mokyklose, 1961-1966 studijavo LŽŪA, vėliau studijavo aspirantūroje. Parašė 6 knygas, per 165 mokslinius straipsnius.

24 d. – 150 metų, kai (1872) Savučiuose (Biržų r.) gimė kunigas, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas JULIJONAS PALIUKAS. 1896 baigė Kauno kunigų seminariją. Vikaravo Latvijoje, Čekiškėje, Krinčine, Dusetose ir kt. Platino lietuvišką spaudą, bendradarbiavo Žemaičių ir Lietuvos apžvalgoje, kituose leidiniuose.. Nuo 1933 klebonavo Karsakiškyje. Mirė 1941 Saločiuose (Pasvalio r.).

24 d. - 80 metų, kai Tiltagaliuose gimė (1942) dailininkė tekstilininkė DAIVA ONA MAČIONYTĖ-JONAITIENĖ. 1967 baigė Lietuvos valstybinį dailės institutą. Nuo 1970 dalyvavo parodose Lietuvoje ir užsienyje. Nuo 1987 Lietuvos dailininkų sąjungos narė. Kūrė tekstilės kompozicijas, gobelenus. Mirė 2008 06 05 Vilniuje.

26 d. - 85 metai, kai Ramygaloje gimė (1937) dailininkas grafikas ANTANAS KAZAKAUSKAS. 1955–1962 studijavo Lietuvos dailės institute. Nuo 1959 bendradarbiavo su Valstybine grožinės literatūros leidykla. 1960–1963 savaitraščio Literatūra ir menas dailininkas. 1963–1965 žurnalo Šluota, 1965–1970 žurnalo Mūsų gamta, 1970–1973 leidyklos Mintis meninis redaktorius. Nuo 1963 dalyvavo parodose. Nuo 1964 Lietuvos dailininkų sąjungos narys. Kūrė ekslibrisus, apipavidalino ir iliustravo knygas, sukūrė reklaminių plakatų, atvirukų. Mirė 2019.

28 d – 145 metai, kai (1877) Bambliuose (Pasvalio r.) gimė kunigas, literatas PETRAS STRELČIŪNAS. Kunigavo įvairiose Lietuvos parapijose. Nuo 1934 iki mirties Miežiškių klebonas. Išleido knygas Dusetų bažnyčios ir parapijos istorija nuo 1530 iki 1930 (1931), Siela (1936). Mirė 1937 01 16 Miežiškiuose.

29 d. – 70 metų, kai (1952) Grūžiuose (Pasvalio r.) gimė istorikas, knygų autorius PETRAS JUKNEVIČIUS. 1970 baigė Šeduvos vidurinę mokyklą, 1979 – Vilniaus universitetą. Nuo 1981 dirbo paminklosaugininku Panevėžio rajone. Daugelio knygelių, mokymo priemonių, straipsnių apie Panevėžio kraštą autorius.