2022 m. liepos mėn. kraštotyros kalendorius

Atnaujinta: Trečiadienis, 01 gruodžio 2021 13:35

1d. – 110 metų, kai (1912) Vėlaikiuose (Utenos r.) gimė kunigas, poetas ANTANAS RAMEIKIS. 1945 baigė Kauno kunigų seminariją. Kunigavo įvairiose Lietuvos parapijose. Nuo 1976 Ramygalos bažnyčios altarista su vikaro teisėmis ir pareigomis. Bendradarbiavo katalikiškoje spaudoje. Rašė eilėraščius, noveles, vaizdelius. Mirė 1991 02 Ramygaloje.

4 d. – 160 metų, kai (1862) Adomavoje (Panevėžio sen.) gimė kunigas, knygnešys, visuomenės veikėjas STANISLOVAS STAKELĖ. 1885, baigęs Kauno kunigų seminariją, pradėjo kunigauti Švėkšnoje. Už draudžiamų leidinių platinimą ir slaptą vaikų mokymą 1890 ištremtas į Kretingos vienuolyną. Ten organizavo knygnešius, bendradarbiavo Tėvynės sarge. Atlikęs bausmę, kunigavo įvairiose Lietuvos parapijose. 1927 apsigyveno Rozalime. Mirė 1930 10 27 Rozalime, ten ir palaidotas.

5 d. - 100 metų, kai Panevėžyje gimė (1922) skulptorius TEISUTIS ZIKARAS, skulptoriaus Juozo Zikaro sūnus. 1943 baigė Kauno taikomosios dailės institutą. 1946–1948 dėstė Dailės ir amatų mokykloje Freiburge (Vokietija). 1949 persikėlė į Australiją. 1952–1958–1978 dėstė Melburno karališkajame technologijos institute. Nuo 1953 dalyvavo parodose. Sukūrė dekoratyvinių skulptūrinių kompozicijų interjerams ir eksterjerams, skulptūrų. Mirė 1991 05 10 Melburne (Australija).

6 d. - 120 metų, kai Rėkliuose (Panevėžio sen.) gimė (1902) pedagogas, kraštotyrininkas STASYS JUODIKIS. 1925 baigė Panevėžio berniukų gimnaziją. Mokėsi Panevėžio ir Marijampolės mokytojų seminarijose. 1927–1939 vadovavo Kretingoje veikusiai pradinei mokyklai, taip pat buvo Kretingos miesto suaugusiųjų pagalbinės mokyklos mokytojas. 1945 suimtas ir ištremtas į lagerį. Grįžęs gyveno Marijampolėje, dirbo įvairų darbą. Išėjęs į pensiją, apsigyveno Panevėžyje, dirbo miesto mokyklose. Mirė 1993 11 30 Panevėžyje. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje saugomas jo rankraščių fondas.

13 d. – 170 metų, kai (1852) Molainiuose gimė knygnešys ADOMAS LADUKAS. Buvo vienas iš pagrindinių Garšvių knygnešių bendrovės narių. Jam patikėta tvarkyti buhalterinius reikalus. 1895 suimtas, įkalintas, vėliau ištremtas į Sibirą. Grįžęs apsigyveno tėviškėje. 1928 paskirta knygnešio pensija. Mirė 1930 03 30. Palaidotas Ramygalos kapinėse. Po mirties apdovanotas Vytauto Didžiojo ordino I-jo laipsnio medaliu. Jo pavardė įamžinta Knygnešių sienelėje Kaune.

15 d. – 85 metai, kai (1937) Lėne (Ukmergės r.) gimė tautodailininkas, medžio drožėjas JULIJONAS DIRSĖ. 1962 baigė Panevėžio politechnikumą, įsigydamas statybininko inžinieriaus specialybę. Gyvena Naujamiestyje. Savo namuose įsirengė galeriją, kurioje eksponuoja įvairius savo dirbinius iš medžio.